"बहुजन हिताय बहुजन सुखाय"
Shri Shivaji Maratha Society’s

Samaj Bhushan Baburao alias Appasaheb Jedhe Arts, Commerce & Science College, Pune


PUN CODE- CAAP010490

Few seats available for F.Y.B.Sc Microbiology. CONTACT IMMEDIATLY : 9325510030

सूचना : प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान, एम.कॉम. भाग 1 आणि एम.एस्सी. - 1 व बाहेरील विद्यापीठातुन प्रथम वर्ष वर्गाची परीक्षा पास होवून व्दितीय वर्ष वर्गात प्रवेश घेतलेल्या किंवा ज्यांची सत्रपूर्तता संपल्यामुळे ज्यांनी पुन्हा व्दितीय वर्ष वर्गात प्रवेश घेतला आहे. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, ज्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे पिद्यापीठाचा पात्रता फॉर्म भरला होता अशा विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठाकडून पात्रता नंबर आलेले आहेत. ते महाविद्यालयाच्या स्टुडंट सेक्शन मध्ये पात्रता विभागात अपलोड करण्यात आलेले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या नंबर मध्ये म्हणजेच नावात काही त्रुटी, चुका व दोनदा आलेले असतील तर अशा संबंधीत विद्यार्थ्यांनी त्वरीत तसा लेखी अर्ज मा. प्राचार्यांची सही घेवून त्यासोबत आपल्या 10 आणि 12 वी च्या परीक्षेच्या मार्कशिटची झेरॉक्स जोडून परीक्षा विभागात दयायचा आहे.
सूचना : महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष कला बी.सी.ए. (2019 पॅटर्न) असलेल्या सर्व नियमित व बँक लॉग यहीलेल्या विद्याथ्र्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑक्टोबर 2021 मध्ये होणा-या नियमित व बँक लॉग परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म ऑन लाईन भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) सुरू झालेले असून सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यांनी खाली दिलेल्या वेबसाईटवर जावून आपले परीक्षा फॉर्म व्यवस्थीत भरावेत म्हणजेच महाविद्यालयात शिकवित असलेलेच विषय परीक्षा फॉर्ममध्ये सिलेक्ट करावायाचे आहेत. सदर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्या फॉर्मची एक प्रिंट काढून त्यासोगत आपली प्रवेश घेतलेल्या पावतीची झेरॉक्स जोडून महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घेवून परीक्षा फी बँक ऑफ बडोदा सुभाषनगर शाखा, पुणे येथे सकाळी 10 ते 1.00 वाजेपर्यंत जमा करावयाची आहे. परीक्षा की जमा केल्यानंतर सदर परीक्षा फॉर्म आणि फी भरलेले चलन महाविद्यालयाच्या कार्यालयात वरील वेळेतच जमा करावयाचे आहे. परीक्षा फॉर्म जमा केल्यानंतर आपल्या एका चलनावर फॉर्म जमा केल्याची पोहच घ्यावयाची आहे. परीक्षा फी बँकेत भरली परंतु आपण आपला परीक्षा महाविद्यालयात जमा केला नाही तर अशा संबंधीत विद्यार्थ्यास परीक्षेस बसता येणार नाही. म्हणून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा फॉर्म कार्यालयचीं जमा केल्यानंतर पोहच घेणे अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्यांनी की भरलेल्या चलनाची एक कॉपी परीक्षा संपेपर्यंत जतन करून ठेवावयाची आहे. परीक्षा की ऑन लाईन फॉर्मवर येईल.परीक्षा फॉर्म भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) www.unipune.ac.in परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत दि. 20 डिसेंबर 2021 अशी राहील मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
सूचना : महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते कि, आपल्या महाविद्यालयातील प्लेट सेल आणि आय.सी.आय.सी.आय. फाउंडेशन पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने 56 दिवसांचा बैंकिंग चा कोर्स मोफत आयोजित केला आहे. हा कोर्स 12 दिवस पूर्ण वेळ आय.सी.आय.सी.आय. फाउंडेशन च्या फडके हौद पुणे येथील क्लास रूम मध्ये प्रत्यक्ष हजर राहून ऑफ लाईन पद्धतीने आणि ४४ दिवस ऑनलाईन पद्धतीने वर्क फ्रॉम होम करावयाचा आहे. या कोर्स चा फॉर्म https://forms.gle/uh6Fyn/RhFMdsvk96 या लिंक वर गुगल फॉर्म मध्ये दिनांक 08/12/2021 पर्यंत भरून द्यावा. फॉर्म भरतांना रेफरन्स मध्ये PROFESSOR DR.D.Y. INGLE, CO-ORDINATOR PIACEMENT CELL JEDHE COLLEGE PUNE असे लिहून ऑनलाईन फॉर्म सबमिट करावा. 56 दिवसाच्या ट्रेकिंग नंतर आपणास पुणे येथील कोणत्याही बँकेत व कोणत्याही परिसरात प्लेसमेंट आवश्यकते नुसार आय.सी.आय.सी.आय. फाउंडेशन च्या मार्फत दिली जाईल.
सूचना : महाविद्यालयात द्वितीय व तृतीय वर्ष वर्गामध्ये नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपला पात्रता नंबर ट्रान्सफर करुन घेणेबाबतचा अर्ज करून सोबत प्रथम वर्ष वर्गाची गुणपत्रिका जोडुन विद्यार्थ्यांच्या अर्जावर मा.प्र. प्राचार्य व परीक्षा विभाग प्रमुख डॉ.गावडे मॅडम यांच्या सह्या घेवुन महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागात दि. 15/12/2021 पर्यंत जमा करावेत.
सूचना :महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष बी.सी.एस. (2021 पैटर्न) व द्वितीय/तृतीय वर्ष बीबीए (सीए) (2019 पॅटर्म) असलेल्या सर्व नियमित व बँक लॉग राहीलेल्या विद्याथ्र्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑक्टोबर 2021 मध्ये होणा-या नियमित व बँक लॉग परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म ऑन लाईन मरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट सुरू झालेले असून सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यांनी खाली दिलेल्या वेबसाईटवर जावून आपले परीक्षा फॉर्म व्यवस्थीत भरावेत म्हणजेच महाविद्यालयात शिकवित असलेलेच विषय परीक्षा फॉर्ममध्ये सिलेक्ट करावायाचे आहेत. सदर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्याथ्र्यांनी त्या फॉर्मची एक प्रिंट काढून त्यासोबत आपली प्रवेश घेतलेल्या पावतीची झेरॉक्स जोडून महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घेवून परीक्षा फी बँक ऑफ बडोदा, सुभाषनगर शाखा, पुणे येथे सकाळी 10 ते 1.00 वाजेपर्यंत जमा करावयाची आहे. परीक्षा की जमा केल्यानंतर सदर परीक्षा फॉर्म आणि फी भरलेले चलन महाविद्यालयाच्या कार्यालयात वरील वेळेतच जमा करावयाचे आहे. परीक्षा फॉर्म जमा केल्यानंतर आपल्या एका चलनावर फॉर्म जमा केल्याची पोहच घ्यावयाची आहे. परीक्षा की बँकेत भरती परंतु आपण आपला परीक्षा महाविद्यालयात जमा केला नाही तर जशा संबंधीत विद्यार्थ्यास परीक्षेस बसता येणार नाही. म्हणू विद्यार्थ्यांनी परीक्षा फॉर्म कार्यालयर्थी जमा केल्यानंतर पोहचणे अनिवार्य आहे की भरलेल्या पतनाची एक कॉपी परीक्षा संपेपर्यंत जतन करून ठेवावयाची आहे. परीक्षा की ऑन लाईन फॉर्मवर येईल. परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत दि. 15 डिसेंबर 2021 अशी राहील मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. परीक्षा फॉर्म भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) www.unipune.ac.in.
सूचना : शिष्यवृत्ती 2021-2022 बाबत माहिती
परिक्षा विभाग - इ.टी.के.टी. विषयी महत्वाची सूचना व शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या प्रथम सत्र परीक्षाच्या आयोजनाबाबत
Inter Collegiate Sports 21-22 - शैक्षणिक वर्ष 2021-22 या वर्षामध्ये होणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आंतर महाविद्यालयीन विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये ज्या विद्यार्थी / विद्यार्थिनींना सहभाग घ्यावयाचा असेल, त्यांनी आपली नावे दि. 27/11/2021 पर्यंत आपली नावे महाविद्यालयातील जिमखाना (क्रिडा विभाग- आर्टस डिपार्टमेंट ईमारत) येथे सकाळी 8.30 ते 12.00 यावेळेत प्रा. एस. डी. ढमाले (शारीरिक शिक्षण संचालक) यांचे कडे द्यावीत. विविध क्रीडा प्रकाराची यादी नोटीस बोर्डवर लावलेली आहे.
महाविद्यालयातील एम.कॉम (2019 पॅटर्न) व बीसीएस (2013 व 2019 पॅटर्न) असलेल्या सर्व नियमित व बैंक लॉग राहीलेल्या विद्याथ्र्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑक्टोबर 2021 मध्ये होणा-या नियमित व बँक लॉग परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म ऑन लाईन भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) सुरू झालेले असून सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यांनी खाली दिलेल्या वेबसाईटवर जावून आपले परीक्षा फॉर्म व्यवस्थीत भरावेत म्हणजेच महाविद्यालयात शिकवित असलेलेच विषय परीक्षा फॉर्ममध्ये सिलेक्ट करावायाचे आहेत. सदर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्या फॉर्मची एक प्रिंट काढून त्यासोबत आपली प्रवेश घेतलेल्या पावतीची झेरॉक्स जोडून महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घेवून परीक्षा फी बँक ऑफ बडोदा, सुभाषनगर शाखा, पुणे येथे सकाळी 10 ते 1.00 वाजेपर्यंत जमा करावयाची आहे. परीक्षा फी जमा केल्यानंतर सदर परीक्षा फॉर्म आणि फी भरलेले चलन महाविद्यालयाच्या कार्यालयात वरील वेळेतच जमा करावयाचे आहे. परीक्षा फॉर्म जमा केल्यानंतर आपल्या एका चलनावर फॉर्म जमा केल्याची पोहच घ्यावयाची आहे. परीक्षा फी बँकेत भरली परंतु आपण आपला परीक्षा महाविद्यालयात जमा केला नाही तर अशा संबंधीत विद्यार्थ्यांस परीक्षेस बसता येणार नाही. म्हणून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा फॉर्म कार्यालयची जमा केल्यानंतर पोहच घेणे अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्यांनी फी भरलेल्या चलनाची एक कॉपी परीक्षा संपेपर्यंत जतन करून ठेवावयाची आहे. परीक्षा फी ऑन लाईन फॉर्मवर येईल.परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत दि. 30 नोव्हेंबर 2021 अशी राहील मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 या वर्षात ज्या विद्यार्थी विद्यार्थीनीना सा. पु. पुणे विद्यापीठ आंतर महाविद्यालय क्रीडा स्पर्धांमध्ये राहायचा असेले त्यांनी कोव्हिड - 19 प्रतिबंधक दोन छोरा घेणे आवश्यक आहे. आंतर महाविद्यालयीन क्रीडा स्पर्धा नोव्हेंबर 2021 पासून सुरु होणार आहेत. सविस्तर वेळापत्रक महाविद्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर जाहिर केले जाईल. याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद करून घ्यावी.
कोव्हिड-19 च्यादुर्भामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे वडिल किंवा आई यांचे निधन झाले असेल अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील प्रथम सत्राच्या परीक्षाच्या की मध्ये विद्यापीठाकडून सवलत देण्यात येणार आहे. तरी अशा विद्यार्थ्यांनी योग्य त्या खालील कागदपत्रासह महाविद्यालयातील परीक्षा विभागाकडे अर्ज जमा करावा.
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, सा.फु.पुणे विद्यापीठ परिपत्रक क्र. 289/2021 नुसार दि.20/10/2021 पासून ऑफलाईन वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. तरी कोव्हिड उपाययोजना नियम 2020 परिपत्रकाद्वारे निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार महाविद्यालात, प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य, सायन्स व संगणक वर्गाचेच अध्यापनाचे कामकाज ऑफलाईन व ऑनलाईन पध्दतीने सुरू करण्यात येणार असून, ज्या विद्यार्थी-विद्यार्थिर्नीनी कोव्हिड लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, त्याच विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालात अध्ययनासाठी उपस्थित राहावयाचे आहे.दोन्ही डोस न घेतलेल्यांसाठी ऑनलाईन अध्यापनाची सोय केली जाईल. महाविद्यालात येताना दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र जवळ ठेवावे व मास्क वापरणे सक्तीचे आहे. महाविद्यालातील अध्यापनाची वेळ सकाळी 7.30 ते 12.30 ही असेल. याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. *सोबत महाराष्ट्र शासन व सा.फु.पुणे विद्यापीठ परिपत्रक जोडलेले आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 या वर्षात महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महाविद्यालयात ऑफ लाईन अध्यापनाचे कामकाज सुरू होणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 द्वितीय / तृतीय वर्ष सर्व शाखा Online ची प्रवेश प्रक्रिया दि. 06/10/2021 पासून सुरू होत आहे.
महाविद्यालयातील शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रथम वर्ष वर्गात प्रवेश घेतलेल्या सर्व वर्गातील विद्याथ्र्यांना सूचित करण्यात येते की, मार्च / एप्रिल 2021 मध्ये झालेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सेमिस्टर 02 चे निकाल जाहिर झालेले असून संबंधीत वर्गातील विद्यार्थ्यांना सदर निकालाच्या मुळ मार्कशिट बुधवार दिनांक 06/10/2021 रोजी दुपारी 12.30 नंतर महाविद्यालयात मिळतील.
महिला तक्रार निवारण समिती -2021-22
प्रवेशा संदर्भात विद्यार्थ्यांना काही अडचणी आल्यास खालील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांशी संपर्क करावा.

Commerce Faculty
C.A. Prof( Dr.) A.U. Mojad - +91-9422307382
C.A. Prof( Dr.) K.D. Gargote - +91-9822033412
Prof(Dr.) Deepak Survase - +91-8087217999

Arts Faculty
Prof. R.D. Arekar - +91-8805312106
Prof(Dr.) Shivaji R. Pacharane - +91-9834754424

Microbiology Faculty
Dr. Sunita S. Sakure - +91-9325510030
Prof. Nande Vaishali - +91-9822263188

BBA. (CA) & B.C.S Faculty
Prof( Dr.) Atul D. Nevase - +91-8975224641 / 9922367207
Prof. Abhijit N. Pawar - +91-8830053840

office / About Fee Inquiry
Mr. Sameer V. Pawar - +91-9527276321
Mr. S.N. Paygude - +91-9011003434


Re-Exam(Eligible Grievences Filled After 19th August 2021 To 04th September 2021) Timetable for Online Examination of March / April 2021
NCC - प्रथम वर्ष वर्ष कला वाणिज्य व विज्ञान, बी.सी.ए., बी.सी.एस या सर्व वर्गातील प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, दि. 13 सप्टेंबर 2021 रोजी एन.सी.सी. मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्या येणार आहे. त्यासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता प्राप्त विद्याथ्र्यांची मुले व मुली) यांची प्रतीक्षा यादी तयार करून निवड केली जाईल. याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. अधिक माहितीसाठी प्रा. एस.डी.ढमाले (शा.शि.संचालक) यांना महाविद्यालयात त्वरीत भेटावे.

Contact Person
SUO- Rohit More : +91 - 9975808818
Prof. S D Dhamale : +91 - 9421077180

राजर्षी शाहूमहाराज स्कॉलरशिप (खुल्या प्रवर्गासाठी)
आमच्या महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष एम.एस्सी. मायक्रोबियॉलॉजि, (Microbiology) वर्गाचे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी प्रवेश प्रक्रियेसाठी Online Entrance Exam दि. 18/08/2021 रोजी दु. 12.00 ते दु. 1.00 यावेळेत रजिस्ट्रेशन झालेल्या विद्यार्थ्याच्या व्हाट्सअँप ग्रुप वर लिंक पाठवली जाईल. कृपया याची सर्व रजिस्ट्रेशन केलेल्या विद्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी.
महाविद्यालयातील 2013 पॅटर्न असलेल्या बॅक लॉग राहिलेल्या प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य आणि विज्ञान वर्गातील विद्यार्थ्याना सूचित करण्यात येते की, ज्या विद्यार्थ्यानी आपला बॅक लॉग राहिलेल्या विषयाचा विद्यापीठाचा लेखी 80 गुणांचा परीक्षेचा परीक्षा फॉर्म भरला आहे. अशा विद्यार्थ्याची लेखी परीक्षा ऑन लाईन होणार असून सदर परीक्षेचे वेळापत्रक महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवर विद्यार्थ्याना पाहता येईल. सदर वेळापत्रकाप्रमाणे संबंधित विद्यार्थ्यानी आपली परीक्षा गूगल फॉर्म द्वारे व्हाट्सअँप ग्रुपवर दयावयाची आहे. सदर वेळापत्रकानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्याची परीक्षा कोणत्याही कारणास्तव घेतली जाणार नाही. याची सर्व संबंधित विद्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी.
Student List of (2013 Pattern) - Backlog Term End Exam August-2021
महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये ज्या विद्यार्थ्याना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ नियमानुसार कॅरीऑन केले होते म्हणजे पुढच्या वर्गात प्रवेश दिलेला होता. की, ज्या विद्यार्थ्याना कोरोना (कोव्हीड -19) च्या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीमुळे ज्या विद्यार्थ्यानी परीक्षा फॉर्म भरले होते परंतु त्यांना परीक्षा देता आली नाही किंवा परीक्षा देऊनही नापास झाले होते. अशा विद्यार्थ्याना द्वितीय आणि तृतीय वर्ष वर्गात प्रवेश दिले होते. परंतु त्यांना ऑक्टो. / नोव्हे. मध्ये होणाऱ्या परीक्षेमध्ये पास किंवा ए.टी.के.टी. मिळविण्याचा अटीवर प्रवेश देण्यात आले होते. तरी सुद्धा संबंधित विद्यार्थ्याना ऑक्टो. / नोव्हे. च्या परीक्षेत पास किंवा ए.टी.के.टी. मिळाली नाही परंतु अशा संबंधित विद्यार्थ्यानी द्वितीय किंवा तृतीय वर्ष वर्गाचा परीक्षा फॉर्म भरले आहेत. अशा विद्यार्थ्याना विद्यापीठाची परीक्षा देता येणार नाही, असे कळविले आहे. अशा परीक्षा फॉर्म भरलेल्या विद्यार्थ्यानी महाविद्यालयात मा.प्राचार्य यांना त्यांनी भरलेली फी ची पावती आणि एक लेखी अर्ज दिनांक 04/08/2021 रोजी पर्यंत परीक्षा विभागात सादर करावा. म्हणजे सदर अर्ज सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात परीक्षा फी मागणी साठी पाठविता येईल. याची नोंद घ्यावी.
प्रथम वर्ष वर्गातील 2013 पॅटर्न मधील टर्म-एन्ड / सत्रांत परीक्षेस बॅकलॉग राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना ज्या विद्यार्थ्यानी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिलेल्या विद्यापीठाचे परीक्षा फॉर्म भरलेले आहे. अशा विद्यार्थ्यानी जर आपल्या विद्यापीठ परीक्षा फॉर्म मध्ये इंटर्नल कॉलम मध्ये आपल्या विषयावर टिक म्हणजेच वाय (एस) केलेले आहे. म्हणजेच त्यांना महाविद्यालयाची सत्रांत / टर्म-एन्ड / 20 गुणांची परीक्षा दयावयाची आहे. त्यांनी महाविद्यालयाशी त्वरित संपर्क करून आपल्या राहिलेल्या सत्रांत परीक्षेचा परीक्षा फॉर्म भरावयाचा आहे. जे विद्यार्थी सत्रांत परीक्षेचा परीक्षा फॉर्म भरतील त्यांनाच सदर परीक्षा देता येईल. जे विद्यार्थी सत्रांत परीक्षेचा परीक्षा फॉर्म भरणार नाहीत अशा विद्यार्थ्याना सदर परीक्षा देता येणार नाही.
Admission enquiry form for B.Sc and M.Sc Microbiology
एप्रिल / मे 2021 या सत्रातील सर्व पदविका, पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज भरण्याकरिता मुदतवाढ बाबत

We are starting a blended job oriented NSDC certified course which will be of 42 days online (can be attended by phone/laptop/pc) and remaining 12 days in classroom at the academy.
Details are below :

Course Name - BFSI (Banking and Finance)

Duration - 54 days

Timing - 9:30am to 11:00am (online) Classroom timing will differ a little.

Age :18 to 30

Qualification: 12th pass, BA, Bcom, BSC, BBA

Course content -
1. Basic English
2. Basic Computers
3. Customer service
4. Interview skills
5. Sales
6. Basics of banking
7. Banking products
8. CIBIL, KYC

Benefits -
1. Free of cost course
2. NSDC certification
3. Free placements

Hurry only 30 seats available

Contact details
Meenal Mam - 9890941982
Prof.Dr.D.Y.Ingle-9850659450

Imp note - Currently due to Covid only giving admission to students who are vaccinated as they will have to come to the academy for few days.
Please fill the form for enquiry

https://forms.gle/uh6FynjRhFMdsvK96

Please suggest this to your friends.

College Ledger (Apr-2021) - B.Com. (2019 Pattern)
College Ledger (Apr-2021) - B.A. (2019 Pattern)
College Ledger (Apr-2021) - B.B.A. C.A. (2019 Pattern)
College Ledger (Oct-2020) - B.Sc. 2019 Pattern(CREDIT PATTERN)
College Ledger (Apr-2021) - B.Sc. C.S. 2019 Pattern(CREDIT PATTERN)
M.Sc. - मेरिट लिस्ट - 2021 - 22
श्री शिवाजी मराठा संस्थेच्या शाखेतील प्रथम वर्ष वाणिज्य वर्गासाठी Online प्रवेश अर्ज भरलेल्या पैकी तसेच प्रथम वर्ष बी.ए., बी.एस्सी. (मायक्रोबायोलॉजी) बी.एस्सी. (कॉम्पुटर सायन्स) व बी.बी.ए. (सी.ए.) या वर्गातील Online पद्धतीने प्रवेश अर्ज भरलेल्या पैकी ज्या विद्यार्थ्याना प्रवेश फी भरण्या संदर्भात एस.एम.एस. आला आहे, त्या विद्यार्थ्यानी महाविद्यालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार प्रवेश फी Payment Gateway वर www.feepayr.com या लिंकद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने मेसेज आल्यापासून सहा दिवसात (दि.16 / 09 / 2021) भरावी अन्यथा आपला प्रवेशावर हक्क राहणार नाही.
मा. शिक्षण सहसंचालक, उच्चशिक्षण, पुणे विभाग, पुणे परिपत्रक जा.क्रं. ससं / उवि / पूवि / कोवीड शुल्क सवलत / 2021 / 2198 दि. 03 / 08 / 2021 नुसार 2020 - 21 या शैक्षणिक वर्षात ज्या विद्यार्थ्याचे आई / वडील पालक कोवीड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे मयत झाले असतील अशा विद्यार्थ्यानी प्रवेश फी सवलतीसाठी योग्य त्या कागदपत्रासह खालील समिती सदस्यांशी संपर्क साधावा.
शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 Online प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया : प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य, बी.एस्सी.(मायक्रोबायोलॉजी), बी.एस्सी. (कॉम्पुटर सायन्स) व बी.बी.ए. (सी.ए.)
शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 मधील महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस्सी.(मायक्रो). / बी.सी.एस. / बी.सी.ए. / एम.एस्सी. व एम.कॉम. या वर्गातील सर्व O.B.C / N.T. / S.B.C. प्रवर्गातील विद्यार्थ्याना सूचित करण्यात यते कि, बी.सी. स्कॉलरशिप व फ्री-शिप धारक विद्यार्थ्यानी स्कॉलरशिप व फ्री-शिप चे फॉर्म भरणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 मधील महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस्सी.(मायक्रो). / बी.सी.एस. / बी.सी.ए. / एम.एस्सी. व एम.कॉम. या वर्गातील सर्व S.C./ S.T . प्रवर्गातील विद्यार्थ्याना सूचित करण्यात यते कि, बी.सी. स्कॉलरशिप व फ्री-शिप धारक विद्यार्थ्यानी स्कॉलरशिप व फ्री-शिप चे फॉर्म भरणे आवश्यक आहे.

For Admission Enquiry

B.Sc. (Microbiology), M.Sc. (Microbiology)
Contact Person -
Dr. Sakure Sunita : +91-9325510030

B.B.A. (CA) & B.Sc.(Computer Science)
Contact Person -
Asst. Prof. Dr. Atul Nevase : +91-8975224641 / 9922367207

LATEST UPDATESमहत्वाची सुचना : शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये महाविद्यालयात ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेताना स्कॉलरशिपची सवलत घेतलेली आहे म्हणजेच ज्यांच्या प्रवेश पावतीवर FEE TYPE: GOI EWC/ OBC अश्या स्वरुपाची आहे अश्या संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे अन्यथा जे विद्यार्थी सदरचा स्कॉलरशिप फॉर्म भरणार नाहीत अश्यांना FEE TYPE:- FP ओपन कॅटेगिरिची सदर वर्गाची असणारी फी भरणे शासन नियमाने बंधनकारक राहील याची सर्व संबंधित विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, दि. 15/03/2023 स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाईन स्वरुपात भरण्याची शेवटची तारिख असुन तत्पुर्वी संबंधित विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरुन घ्यावा आणि त्याबाबतीत काही अडचणी आल्यास महाविद्यालयातील कार्यालयास संपर्क साधावा.
सूचना : द्वितीय व तृतीय वर्ष वाणिज्यच्या सर्व विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की, द्वितीय व तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना आठ क्रेडिट मिळण्यासाठी काही सर्टिफिकेट कोर्स विद्यापीठाने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी महाविद्यालयात Finlike Financial Services मार्फत ऑनलाईन स्टॉक मार्केट सर्टिफिकेट कोर्स घेण्यात येणार आहे. सदर कोर्ससाठी 750 रुपये फी घेण्यात येणार आहे. तरी सदर कोर्सची की द्वितीय वर्ष वाणिज्यच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी आणि तृतीय वर्ष वाणिज्यच्या ज्या विद्यार्थ्याचे क्रेडीट पूर्ण झालेले नाहीत व त्यांना अद्याप प्रवेश घ्यावयाचा आहे, अश्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात येऊन खालील वेळापत्रकाप्रमाणे कार्यालयात सौ. भारती फाले यांचेकडे कोर्स फी जमा करून पावती घ्यावी.
स्कॉलरशिप धारक विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना : शै. वर्ष 2022-2023 मधील महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष बी.ए./ बी.कॉम / बी.एस्सी (मायक्रो) / बी.सी.एस./बी.सी.ए./एम.एस्सी. वएम.कॉम. या वर्गातील सर्वे ST/ SC/ O.B.C./ N.T./S.B.C. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते कि ज्या विद्यार्थांनी बी.सी. फॉलरशिप व फ्रि-शीपच्या सवलतीचा लाभ घेऊन शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 या वर्षात महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेला आहे. अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिप व फ्री-शिप से फॉर्म भरणे व महाविद्यालयात फार्म व कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. सदर फॉर्म ऑनलाईन भरण्याची मुदत दिनांक15/03/2023 पर्यंत आहे. तरी जे विद्यार्थी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Loginस्कॉलरशिप फार्म भरणार नाहीत. त्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाची पूर्ण की भरावी लागेल याची वरील प्रवर्गातील सर्व विद्याथ्र्यांनी नोंद घ्यावी. नंतर कोणतीही तक्रार चालणार नाही.
सूचना :सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यानी अंतर्गत खालील अर्थसहाय्य शिष्यवृत्ती योजनांचे फार्म सुरु झालेले आहेत. "क्रांतीज्योती सावित्रीमाता फुले अर्थसहाय्य योजना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक दुर्बल घटक अर्थसहाय्य योजना" "राजर्षी शाहूमहाराज शिष्यवृत्ती योजना" "महात्मा जोतीबा फुले फुले गुणवंत विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना"स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी सहाय्य योजना" (पूरग्रस्त, दुष्काळग्रस्त, व आपत्तीग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी)" शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 या वर्षात महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या सर्व प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्गात मध्ये बी.ए./बी.कॉम /बी.एस्सी(मानको)/ बी.सी.एस./बी.सी.ए. आणि एम.एस्सी व एम.कॉम. या वर्गातील सर्वविद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते कि, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्याबीड अंतर्गत खालील अर्थसहाय्य शिष्यवृत्ती योजनांचे फार्म सुरु झालेले आहेत. तरी ज्या विद्यार्थ्यांना वरील अर्थसहाय्य शिष्यवृत्ती योजनेचा फार्म भरायचा असेल त्यांनी दिनांक 06 मार्च 2023 पर्यंत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्याबीठ पुणे च्या http://bcud.unipune.ac.in/Scholoships/Applicant / Login.aspx या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावे व दिनांक 09/03/2023 तारखेच्या अगोदर ऑनलाईन अर्ज आणि अपलोड केलेली सर्व कागदपत्र महाविद्यालयाच्या स्कॉलरशिप विभागात जमा करावे जे विद्यार्थी फार्म भरून स्कॉलरशिप विभागात जमा करणार नाही अशा विद्यार्थ्यांचे फार्म पुढे पाठविले जाणार नाही. याची सर्व विद्याथ्र्यांनी नोंद घ्यावी. सविस्तर माहितीसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्याबीठ पुणे यांचे परिपत्रक नोटीस बोर्डवर लावलेले आहे. टीप:- वरील शिष्यवृत्ती योजनासाठी ATKT असलेल्या विद्याथ्र्यांनी अर्ज करू नयेत.
परिपत्रक क्र. 31 / 2023 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये/ विद्यापीठ विभागातील (अव्यवसायिक) अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष 2022-23

"श्री शिवाजी मराठा सोसायटी पुणे -०२ आयोजित देशभक्त केशवराव जेधे करंडक राज्यस्तरीय महाविद्यालयीन वत्कृत्व स्पर्धा"

सस्नेह नमस्कार आमच्या श्री शिवाजी मराठा सोसायटी, शुक्रवार पेठ, पुणे- 02 च्या वतीने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिकतेचे भान आणि जाण निर्माण होण्याच्या उदात्त हेतूने व युवकांमध्ये वक्तृत्व व नेतृत्व गुण विकसित होण्याच्या दृष्टिकोनातून आमच्या संस्थेने दिनांक 11 फेब्रुवारी 2023 रोजी "देशभक्त केशवराव जेधे राज्यस्तरीय अंतर महाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा " आयोजित केली आहे. या स्पर्धेचे हे प्रथम वर्ष आहे.आपण आपल्या महाविद्यालयातील 2 विद्यार्थी या स्पर्धेसाठी पाठवून सहकार्य करावे ही विनंती.

या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आपली नाव नोंदणी खालील लिंकवर करावी.

https://forms.gle/in9V93UG6a6QbkGF6

स्पर्धा ठिकाण - श्रीमंत खासेसाहेब महारज पवार सभागृह श्री शिवाजी मराठा सोसायटी पुणे -02

https://maps.app.goo.gl/RSgx7kGxYZnsiSvBA

टीप-अधिक माहितीसाठी कार्यक्रम पत्रिका पहावी.

नाव नोंदणी साठी google फॉर्म लिंक - Google From Link :https://forms.gle/Ei986HMfdiMsVciw9

नाव नोंदणी साठी Mail id : jedhekarandak2023@gmail.com


महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) : प्रथम, द्वितीय, तृतीय कला, वाणिज्य, विज्ञान, बीबीए (सीए), बीसीएस वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, चॉईस बेस क्रेडीट सिस्टीम पध्दतीनुसार तृतीय वर्षाच्या 06 व्या सेमिस्टर पर्यंत एकूण 08 ज्यादाचे क्रेडीट पुर्ण करणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ नियमानुसार अत्यावश्यक आहे, तरी संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांनी याची योग्य ती काळजी घ्यावी. सदर बाबतीत काही अडचणी असल्यास महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागाशी किंवा आपल्या विभाग प्रमुखांशी भेटुन योग्य ते मार्गदर्शन घ्यावे.
महत्वाची सुचना (परीक्षा विभाग) : एम.कॉम. - 2 च्या विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की, दि. 29/12/2022 रोजी दु. 12.00 ते 01.00 31- इन्ट्रोडक्षन टु इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन हा एकूण 24 गुणांचा पेपर आयोजित करण्यात आलेला आहे, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) : महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष बी.ए. (2013 आणि 2011) असलेल्या सर्व नियमित व बँक लॉग राहीलेल्या विद्याथ्र्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये होणा-या नियमित व बँक लॉग परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म ऑन लाईन भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) सुरू झालेले असून सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यांनी खाली दिलेल्या वेबसाईटवर जावून आपले परीक्षा फॉर्म व्यवस्थीत भरावेत म्हणजेच आपण जे विषय घेतलेले आहेत तेच परीक्षा फॉर्ममध्ये सिलेक्ट करावायाचे आहेत, सदर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्याथ्र्यांनी त्या फॉर्मची एक प्रिंट: त्यासोबत आपली प्रवेश घेतलेल्या पावतीची दाखवून महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घेवून कार्यालयात सकाळी 10.00 ते 1.00 वाजेपर्यंत परीक्षा फीसह जमा करावयाचे आहेत. जे विद्यार्थी बॅकलॉगचा फॉर्म भरणार असतील अश्या विद्यार्थ्यांनी त्यांनी शेवट दिलेल्या परीक्षेचा निकालाची झेरॉक्स प्रत जोडणे अत्यावश्यक आहे. परीक्षा फी जमा करतांना कार्यालयातून चलन घेवून ते भरावयाचे आहे, परीक्षा फी भरल्यानंतर विद्याथ्र्यांनी फी भरलेल्या चलनाची एक कॉपी परीक्षा संपेपर्यंत जतन करून ठेवावयाची आहे. परीक्षा फी ऑन लाईन फॉर्मवर येईल प्रथम वर्ष वर्गाच्या सर्व विद्याथ्र्यांनी परीक्षा फॉर्म सोबत 12 वी च्या गुणपत्रिकेची झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक आहे. परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत 28 डिसेंबर 2022 अशी राहील मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही विद्याथ्र्यांचा परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) : महाविद्यालयातील द्वितीय व तृतीय वर्ष बी.ए. (2013 आणि 2019 पेंटर्स ) असलेल्या सर्व नियमित व बँक लॉग राहीलेल्या विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, ज्या विद्याथ्र्यांनी त्यांचे 08 क्रेडिट तृतीय वर्ष वर्गापर्यंत पुर्ण होतील याची खबरदारी घेतलेली नसेल किंवा ज्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर The student has NOT completed mandatory add-on credits असा शेरा आलेला असेल अशा संबंधीत विद्यार्थ्यांनी त्यांचे तृतीय वर्षांच्या 06 सेमिस्टर पर्यंत त्यांचे एकूण 08 क्रेडिट पुर्ण होतील याची काळजी घ्यावयाची आहे.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) :- महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष बी. बी.ए (सी.ए.) जाणि बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) 2019 पॅटर्न असलेल्या सर्व नियमित व बँक लॉग राहीलेल्या विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये होणा-या नियमित व बँक लॉग परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म ऑन लाईन भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) सुरू झालेले असून सर्व संबंधीत विद्याथ्र्यांनी खाली दिलेल्या वेबसाईटवर जावून आपले परीक्षा फॉर्म व्यवस्थीत भरावेत म्हणजेच आपण जे विजय घेतलेले आहेत तेच परीक्षा फॉर्ममध्ये सिलेक्ट करावायाचे आहेत. सदर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्या फॉर्मची एक प्रिंट काढून त्यासोबत जापली प्रवेश घेतलेल्या पावतीची दाखवून महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घेवून कार्यालयात सकाळी 10.00 ते 1.00 वाजेपर्यंत परीक्षा फीसह जमा करावयाचे आहेत. जे विद्यार्थी बॅकलॉगचा फॉर्म भरणार असतील अश्या विद्याथ्र्यांनी त्यांनी शेवट दिलेल्या परीक्षेचा निकालाची झेरॉक्स प्रत जोडणे अत्यावश्यक आहे. परीक्षा फी जमा करतांना कार्यालयातून चलन घेवून ते भरावयाचे आहे. परीक्षा फी भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी फी भरलेल्या चलनाची एक कॉपी परीक्षा संपेपर्यंत जतन करून ठेवावयाची आहे. परीक्षा फी ऑन लाईन फॉर्मवर येईल. प्रथम वर्ष वर्गाच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी परीक्षा फॉर्म सोबत 12 वी च्या गुणपत्रिकेची झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक आहे. परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2022 अशी राहील मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही विद्याथ्र्यांचा परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
महत्वाची सुचना :- महाविद्यालयात द्वितीय वर्ष कला, वाणिज्य विज्ञान, बीबीए(सीए), बीसीएस कर्मात बाहेरील विद्यापीठान ज्या विद्यार्थी नव्याने प्रवेश घेतलेला आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांना सुचीत करण्यात येते की, आपण आपल्या प्रथम वर्ष वर्माची गुणपत्रिका व अभ्यासक्रम घेवुन समझता करण्यासाठी सोमवार दि. 21/11/2022 रोजी सकाळी 12.30 वाजेपर्यंत महाविद्यालयच्या परीक्षा विभागात येवुन भेटावे. सदर अर्ज न केल्यास विद्यार्थ्यांच्या होणान्या शैक्षणिक नुकसानास संबंधीत विद्यार्थी जबाबदार राहील, याची संबंधीत विद्याथ्र्यांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
महत्वाची सुचना :- महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष बी.कॉम (2019 पॅटर्न) असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 च्या प्रथम सत्रातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे परीक्षा फॉर्म सुरु झालेले असुन खाली दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे संबंधित विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या मुदतीत परीक्षा फॉर्म तपासण्यास येवुन त्याची परीक्षा फी महाविद्यालयाच्या ऑफिस मध्ये वेळेत भरावी.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) :- महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष बी.कॉम 2011 पॅटर्न असलेल्या सर्व नियमित व बँक लॉग राहीलेल्या विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये होणा-या नियमित व बँक लॉग परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म ऑन लाईन भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) सुरू झालेले असून सर्व संबंधीत विद्याथ्र्यांनी खाली दिलेल्या वेबसाईटवर जावून आपले परीक्षा व्यवस्थीत भरावेत म्हणजेच आपण जे विषय घेतलेले आहेत तेच परीक्षा फॉर्ममध्ये सिलेक्ट करावायाचे आहेत. सदर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्या फॉर्मची एक प्रिंट काढून त्यासोबत आपली प्रवेश घेतलेल्या पावतीची दाखवुन महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घेवून कार्यालयात सकाळी 10.00 ते 1.00 वाजेपर्यंत परीक्षा फीसह जमा करावयाचे आहेत. जे विद्यार्थी बॅकलॉगचा फॉर्म भरणार असतील अश्या विद्यार्थ्यांनी त्यांनी शेवट दिलेल्या परीक्षेचा निकालाची झेरॉक्स प्रत जोडणे अत्यावश्यक आहे. परीक्षा फी जमा करतांना कार्यालयातून चलन घेवून ते भरावयाचे आहे. परीक्षा फी भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी फी भरलेल्या चलनाची एक कॉपी परीक्षा संपेपर्यंत जतन करून ठेवावयाची आहे. परीक्षा फी ऑन लाईन फॉर्मवर येईल. प्रथम वर्ष वर्गाच्या सर्व विद्याथ्र्यांनी परीक्षा फॉर्म सोबत 12 वी च्या गुणपत्रिकेची झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक आहे. परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2022 अशी राहील मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग ): -महाविद्यालयातील बी.कॉम 2013 पॅटर्न असलेल्या सर्व नियमित व बँक लॉग राहीलेल्या विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये होणा-या नियमित व बँक लॉग परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म ऑन लाईन भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) सुरु झालेले असून सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यांखाली दिलेल्या वेबसाईटवर जावून आपले परीक्षा फॉर्म व्यवस्थीत भरावेत म्हणजेच आपण जे विषय घेतलेले आहेत तेच परीक्षा फॉर्ममध्ये सिलेक्ट करावायाचे आहेत. सदर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्याथ्र्यांनी त्या फॉर्मची एक प्रिंट काढून त्यासोबत आपली प्रवेश घेतलेल्या पावतीची दाखवून महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घेवून कार्यालयात सकाळी 10.00 ते 1.00 वाजेपर्यंत परीक्षा फीसह जमा करावयाचे आहेत जे विद्यार्थी बॅकलॉगचा फॉर्म भरणार असतील अश्या विद्याथ्र्यांनी त्यांनी शेवट दिलेल्या परीक्षेचा निकालाची झेरॉक्स प्रत जोडणे अत्यावश्यक आहे. परीक्षा फी जमा करतांना कार्यालयातून चलन घेवून ते भरावयाचे आहे, परीक्षा फी भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी फी भरलेल्या चलनाची एक कॉपी परीक्षा संपेपर्यंत जतन करून ठेवावयाची आहे. परीक्षा फी ऑन लाईन फॉर्मवर येईल. परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत 24 नोव्हेंबर 2022 अशी राहील मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी
महत्वाची सूचना : - महाविद्यालयातील प्रथम वर्षातील बीए / बीकॉम वर्गातील प्रथम सत्राची अंतर्गत परीक्षा बॅकलॉग राहिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 च्या प्रथम सत्रातील अंतर्गत परीक्षेचे नियोजन गुरुवार दि. 24/11/2022 पासुन ऑफलाईन स्वरुपात घेण्यात येणार आहे, सदर परीक्षेसाठी फक्त बॅकलॉग राहिलेल्या विद्यार्थ्यांनी सदर परीक्षेचा अंतर्गत परीक्षा फॉर्म भरणे अत्यावश्यक आहे तरी संबंधीत सर्व विद्याथ्यांनी दि.20/11/2022 पर्यंत परीक्षा विभागातून फॉर्म घेवुन भरणे अत्यावश्यक आहे.
महत्वाची सुचना : - महाविद्यालयातील सर्व प्रथम वर्ष वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 च्या प्रथम सत्रातील अंतर्गत परीक्षेचे नियोजन गुरुवार दि. 24/11/2022 पासून ऑफलाईन स्वरुपात घेण्याचे नियोजित केलेले आहे. सदर परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश पावतीवरील रोल नंबर नुसार होणार आहे. तरी ज्या विद्यार्थ्यांच्या रोल नंबर मध्ये काही अडथळे असतील त्यांनी महाविद्यालयाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. सदर परीक्षेस येतानी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश पावती/आय. कार्ड सोबत ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
महत्वाची सूचना : - शै. वर्ष 2022-23 मधील प्रथम वर्ष (F.Y.) B.A., B.Com, B.Sc(Micro), B.C.S.( Computer Science ) & B.B.A (CA) M.Com&M.Sc (Micro) या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, परीक्षा फॉर्म भरण्याकरीता सा.फु. पुणे विद्यापीठ, पुणे यांनी पात्रता नंबर आलेले आहेत. सदर विद्यार्थ्यांची नावाची व पात्रता नंबरची लिस्ट महाविद्यालयाच्या Telegram (टेलिग्राम चॅनेलवर) व महाविद्यायाची वेबसाईट www.jedhecollege.ac.in वर Upload करण्यात आलेली आहे. सदर यादीतील विद्यार्थ्यांनी आपले संपूर्ण नाव व आईचे नाव बरोबर आहे का नाही याची खात्री करावी व नावात अथवा आईच्या नावात कोणतीही दुरुस्ती असेल तर दि. 16 / 11 / 2022 पर्यंत श्री मिलिंद कांबळे यांच्याशी कार्यालयात संपर्क करावा, तसेच द्वितीय वर्ष (S.Y.), B.A., B.Com, B.Sc (Micro) B.C.S. ( Computer Science) & B.B.A (CA) या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, ज्या विद्यार्थ्यांनी चालू शैक्षणिक वर्षांत दुसन्या महाविद्यालयातून या महाविद्यालयात नव्याने प्रवेश घेतला असेल व ते S.P.P.U (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे) मधूनच आलेले असेल व Other University मधुन आलेल्या अशा विद्ययांनी पात्रता फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. तरी द्वितीय वर्ष वर्गातील विद्यार्थ्यांनी पात्रता Transfer करून घेणे आवश्यक आहे. दि. 18/11/2022 पर्यंत श्री मिलिंद कांबळे यांच्याशी कार्यालयात संपर्क करावा. वरील सर्व वर्गातील विद्यार्थी अथवा विद्यार्थिनी पात्रता फॉर्म वरील तारखेपर्यंत महाविद्यालयात जमा करावा अन्यथा तसे न केल्यास विद्याथ्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीस महाविद्यालय जबाबदार असणार नाही. तसेच आपला प्रवेश रद्द करण्यात येईल. यांची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) : - महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष बी. एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) व बी.एस्सी. (ब)) क्रेडिट पैटर्न / सेमिस्टर पेंटर्स / 2015 पेंटर्स असलेल्या सर्व नियमित व बँक लॉन राहीलेल्या विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑक्टोबर 2012 मध्ये होणा-या नियमित व बँक लॉग परीक्षे परीक्षा फॉर्म ऑन लाईन भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) सुरू झालेले असून सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यानी खाली दिलेल्या वेबसाईटवर जावून आपले परीक्षा फॉर्म व्यवस्थीत भरावेत म्हणजेच आपण जे विषय घेतलेले आहेत तेच परीक्षा फॉर्ममध्ये सिलेक्ट करावयाचे आहेत, सदर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्याथ्र्यांनी त्या फॉर्मची एक प्रिंट काढून त्यासोबत आपली प्रवेश घेतलेल्या पावतीची दाखवुन महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातून तपासून घेवून कार्यालयात सकाळी 10.00 से 1.00 वाजेपर्यंत परीक्षा फीसह जमा करावयाचे आहेत. जे विद्यार्थी बॅकलॉगचा फॉर्म भरणार असतील अश्या विद्यार्थ्यांनी त्यांनी शेवट दिलेल्या परीक्षेचा निकालाची झेरॉक्स प्रत जोडणे अत्यावश्यक आहे. परीक्षा फी जमा करतांना कार्यालयातून चलन घेवून ते भरावयाचे आहे, परीक्षा फी भरल्यानंतर विद्याथ्र्यांनी फी भरलेल्या चलनाची एक कॉपी परीक्षा संपेपर्यंत जतन करून ठेवावयाची आहे. परीक्षा फी ऑन लाईन फॉर्मवर येईल. परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत 18 नोव्हेंबर 2022 अशी राहील मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) : महाविद्यालयातील एम. एस्सी. (मायक्रोबायोलॉजी) भाग 01 व 02 क्रेडिट पॅटनं / सेमिस्टर पैटर्न / 2011 पैटर्न असलेल्या सर्व नियमित व बँक लॉग राहीलेल्या विद्याथ्र्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये होणा-या नियमित व बँक लॉग परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म ऑन लाईन भरण्याचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) सुरू झालेले असून सर्व संबंधीत विद्यायांनी खाली दिलेल्या वेबसाईटवर जावून आपले परीक्षा फॉर्म व्यवस्थीत भरावेत म्हणजेच आपण जे विषय घेतलेले आहेत तेच परीक्षा फॉर्ममध्ये सिलेक्ट करावायाचे आहेत. सदर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्याथ्र्यांनी त्या फॉर्मची एक प्रिंट काढून त्यासोबत आपली प्रवेश घेतलेल्या पावतीची दाखवुन महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातून तपासून घेवून कार्यालयात सकाळी 10.00 ते 1.00 वाजेपर्यंत परीक्षा फीसह जमा करावयाचे आहेत. जे विद्यार्थी बॅकलॉगचा फॉर्म भरणार असतील अश्या विद्याथ्र्यांनी त्यांनी शेवट दिलेल्या परीक्षेचा निकालाची झेरॉक्स प्रत जोडणे अत्यावश्यक आहे. परीक्षा फी जमा करतांना कार्यालयातून चलन घेवून ते भरावयाचे आहे. परीक्षा फी भरल्यानंतर विद्याथ्र्यांनी फी भरलेल्या चलनाची एक कॉपी परीक्षा संपेपर्यंत जतन करून ठेवावयाची आहे. परीक्षा फी ऑन लाईन फॉर्मवर येईल. परीक्षा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत 1 जानेवारी 2023 अशी राहील मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
महत्वाची सुचना :- महाविद्यालयातील बीए, बी.कॉम. वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, खालील नमुद केलेल्या वर्गाच्या मार्च / एप्रिल 2022 ( नियोजन जून / जुलै 2022 ) मधील परीक्षांचे फोटोकॉपी / रिव्हॅल्यूशनची प्रक्रिया सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे ऑनलाईन चालु केलेली असुन संबंधीत विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाने दिलेल्या वेळेत सदर फॉर्म भरावेत.
महत्वाची सुचना :- महाविद्यालयात द्वितीय वर्ष वर्गात बाहेरील महाविद्यालयातील जे विद्यार्थी नव्याने प्रवेश घेणार आहेत अशा सर्व विद्यार्थ्यांना सुचीत करण्यात येते की, आपण आपल्या प्रथम वर्ष वर्गाच्या महाविद्यालयातुन ११ अंकी यु.आय.डी. (पात्रता नंबर) घेवुन येणे आवश्यक आहे, तसेच सदर नंबर मिळाल्यानंतर मा. प्राचार्य यांच्या नावाने पात्रता नंबर ट्रान्सफर करुन घेणेचा विनंती अर्ज करणे आवश्यक आहे. सदर अर्ज न केल्यास होणाऱ्या नुकसानीस संबंधीत विद्यार्थी जबाबदार राहील, याची संबंधीत विद्यार्थ्यांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

महाविद्यालयातील सर्व SC/ST/OBC/VJ.N.T/S.B.C. / प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी बी.सी. स्कॉलरशिप व फ्रि-शीप च्या सवलतीचा लाभ घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२२ २०२३ या वर्षात महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेला आहे. अशा सर्व विद्याथांनी बी.सी. स्कॉलरशिप व फ्रि-शीपचे फार्म भरणे आवश्यक आहे. सदर फॉर्म ऑनलाईन भरावयाचा आहे. वेबसाईट सुरु झाली आहे. website:http://mahadbtmahait.gov.in सर्व विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यावी. तरी ऑनलाईन फॉर्म भरून त्या फार्म ची प्रत काढून व खालील प्रमाणे अपलोड केलेली सर्व कागदपत्रे महाविद्यालयातील स्कॉलरशिप विभागात जमा करावीत. भरतांना खालीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडून आणि ज्या विद्यार्यांचा शैक्षणिक वर्षात खंड असल्यास (एकाच वर्गाची परीक्षा दोनवेळा दिली असल्यास सर्व वर्षाच्या गुणपत्रिकाची सत्य प्रत (गॅप अॅफिडेव्हिट करून आणावे.) समाजकल्याण विभागामार्फत स्कॉलरशिप व फ्री-शिप फॉर्म ऑनलाईन भरण्या येणार आहे. त्या संबधीची वेबसाईट पुढीलप्रमाणे आहे. website:http://mahadbtmahait.gov.in

महाविद्यालयातील सर्व खुल्या प्रवर्गातील राजर्षी शाहूमहाराज स्कॉलरशिप च्या सवलतीचा लाभ घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ या वर्षात महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेला आहे. अशा सर्व विद्यार्यांनी बी.सी. कॉलरशिप फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. सदर फॉर्म ऑनलाईन भरावयाचा आहे. वेबसाईट सुरु झाली आहे. website:http://mahadbtmahait.gov.in सर्व विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यावी तरी ऑनलाईन फॉर्म भरून त्या फॉर्म ची प्रिंट काढून व खालील प्रमाणे अपलोड केलेली सर्व कागदपत्रे महाविद्यालयात स्कॉलरशिप विभागात जमा करावीत. खालील प्रमाणे कागद पत्रे जोडून आणि ज्या विद्यार्थांचा शैक्षणिक वर्षात खंड असल्यास परीक्षा दोन वेळा दिली असल्यास सर्व वर्षाच्या गुणपत्रिकाची सत्य प्रत ) (गॅप अॅफिडेव्हिट करून (एकाच वर्गाची आणावे.) समाजकल्याण विभागा मार्फत स्कॉलरशिप ऑनलाईन भरण्यात येणार आहे. त्या संबंधीची वेबसाईट पुढीलप्रमाणे आहे. website:http://mahadbtmahait.gov.in

महत्वाची सुचना : महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष बीए, बी.कॉ.म. बी.एस्सी (मायक्रो), बीबीए (सीए). बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परीपत्रक क्र.शै./पा. १६८ दिनांक १९/०७/२०२२ नुसार शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासुन पात्रतेची फी रक्कम रु.५०/- (अक्षरी रक्कम रुपये पन्नास फक्त) रुपयाने वाढलेली असुन संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांनी पात्रता फॉर्म जमा करताना सदर रक्कम संबंधित लेखनिक कर्मचाऱ्यांकडे दिनांक ३०/०९/२०१२ दु.१२.३० पर्यंत जमा करावी. सदर रक्कम विद्यार्थ्यांनी न भरल्यास पात्रते फॉर्म संबधीत येणाऱ्या अडचणीस सदर विद्यार्थी जबाबदार राहील, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान, बीबीए (सीए) आणि बी. एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यासाठी पात्रता (Eligibility) फॉर्म संबंधी महत्वाची सूचना प्रथम वर्ष कला वाणिज्य विज्ञान, बीबीए (सीए) आणि बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे पात्रता (Eligibility) फॉर्म सर्व विद्यार्थ्यांनी भरावयाचे आहेत, जे विद्यार्थी सदर फॉर्म भरणार नाहीत अशा विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द समजला जाईल. जे विद्यार्थी पात्रता (Eligibility) फॉर्म न भरता परीक्षा फॉर्म भरतील अशा विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नियमानुसार रक्कम रू. १,०००/ किंवा रु.१०,०००/- दंड आकारून त्यांचा सदर शैक्षणिक वर्षातील (उपक्रमातील) सहभाग रद्द समजला जाईल.

सूचना - महाविद्यालयात नविन प्रवेश घेतलेल्या First year बी. कॉम, बी. ए. सायन्स, व बी.सी.ए... वी. सी. एस मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचीत करण्यात येते की, आतापर्यंत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याची ओळखपत्र तयार असून ज्यांनी ओळखपत्र व वाचकपत्र घेतलेले नाही त्यांनी त्वरीत प्रवेश पावती दाखवून ग्रंथालयामधून सकाळी १० ते २ या वेळेत घेऊन जावे. याची सर्व विद्याथ्र्यांनी नोंद घ्यावी..

सूचना : महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे व विद्यार्थी विकास मंडळ यांच्या वतीने आपल्या महाविद्यालयात कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा शिका योजना २०२२-२३ करीता राबविण्यात येत आहे तरी गरजू विद्यार्थ्यांनी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणा-या विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग घ्यावा. सहभागी होऊ इच्छिणान्या विद्याथ्र्यांनी आपली नावे प्राध्यापक ढमे सीमा व प्राध्यापक प्रतिमा परदेशी यांचेकडे द्यावी.

सूचना - अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती २०२२ २०२३ महाविद्यालयातील शै. वर्ष २०२२-२०२३ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रथम .. द्वितीय, तृतीय, वर्ष बी.ए./बी.कॉम /बी.एस्सी (मायक्रो)/बी.सी. एस./बी.सी.ए./एम.एस्सी.व एम.कॉम या वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते कि उच्च शिक्षण संचालनायामार्फत खालील केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजना शै. वर्ष २०२२ २०२३ साठी नॅशनलस्कॉलरशिप पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहेत. या साठीजे विद्यार्थी अल्पसंख्यांक (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, व जैन ) अशा विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती फार्म भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी फार्म विद्यार्थ्यांनी नवीन शिष्यवृत्ती (fresh) व नूतनीकरण (renewal ) करण्यासाठी www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दिनांक १६/१०/२०२२ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. अर्जासोबतची कागद पत्रे जोडणे : १. अर्जदाराचा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. २. वार्षिक उत्पन्न रु.२.०० लाख पेक्षा अधिक नसावे. ३. अल्पसंख्यांक समुदायाचे स्वयंघोषित घोषणापत्र जोडणे आवश्यक आहे. ४. पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यास क्रमाचे विद्यार्थी अर्ज करणेस पत्र आहेत. १५. विद्यार्थी फोटो ६. मार्क लिस्ट ७. तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (२०२१-२०२२) या अर्थिक वर्षाचा ८. चालू वर्षाची फी भरल्याची पावती (ऑफिस मधून घेतलेली.) ९. बँक खाते पासबुक ची झेरॉक्स प्रत. १०. बोनाफाइड प्रमाणपत्र. ११. आधार कार्ड ची झेरॉक्स प्रत . १३. आधार कार्ड, बैंक खाते, मोबाईल नंबर एकमेकास लिंक असणे गरजेचे आहे. १४. फॉर्म भरून महाविद्यालयात जमा करावा.

सेंन्ट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना २०२२ २०२३ सूचना - महाविद्यालयातील शै. वर्ष २०२२-२०२३ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रथम ,द्वितीय, तृतीय, वर्ष बी.ए./बी.कॉम /बी.एस्सी (मायक्रो) / बी.सी.एस./ बी.सी.ए./एम.एस्सी.च. एम. कॉम. या वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते कि उच्च शिक्षण संचालनायामार्फत गुणवंत विद्यार्थ्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत सेंन्ट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना शै. वर्ष २०२२-२०२३ साठी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहेत. तरी गुणवंत विद्याथ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज भरणे आवश्यक आहे.त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी नवीन शिष्यवृत्ती फार्म (fresh) व नूतनीकरण(renewal )करण्यासाठी www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दिनांक १६/१०/२०२२पर्यंत भरणे आवश्यक आहे .. अर्जासोबतची कागद पत्रे जोडणे : १. अर्जदाराचा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. २. वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख पेक्षा अधिक नसावे. ३. शिष्यवृत्ती नूतनीकरणासाठी मागील वर्षांत परीक्षेत किमान ५०% टक्के गुण घेऊन उतीर्ण होणे आवश्यक आहे. ४. इ.१२ वी. उत्तीर्ण होऊन टॉप २० परसेंटाइल यादीमध्ये पदव्युत्तर पदवी अभ्यास क्रमाचे विद्यार्थी अर्ज करणेस पात्र आहेत. ५. विद्यार्थी फोटो ६. मार्क लिस्ट ७. तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (२०२१-२०२२)वा अर्थिक वर्षाचा मधून घेतलेली) ८. चालू वर्षांची फी भरल्याची पावती (ऑफिस ९. बँक खाते पासबुक ची झेरॉक्स प्रत.. १०. बोनाफाइड प्रमाणपत्र ११. आधार कार्ड ची झेरॉक्स प्रत. १२. आधार कार्ड, बैंक खाते, मोबाईल नंबर एकमेकास लिंक असणे गरजेचे आहे. 93. -फॉर्म भरून महाविद्यालयात जमा करावा

सूचना - दिव्यांगजन शिष्यवृत्ती २०२२ २०२३ महाविद्यालयातील शै. वर्ष २०२२-२०२३ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रथम द्वितीय, तृतीय वर्ष बी.ए./बी.कॉम./बी.एस्सी (मायक्रो) /बी.सी.एस./ बी.सी.ए./एम.एस्सी. व एम.कॉम या वर्गातील दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते कि, उच्च शिक्षण संचालनायामार्फत खालील केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजना शै. वर्ष २०२१ २०२२ साठी नॅशनलस्कॉलरशिप पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहेत. विद्यार्थी दिव्यांगजन आहेत. अशा विद्याथ्र्यांनी शिष्यवृत्ती भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी नवीन शिष्यवृत्ती अर्ज (fresh ) व नूतनीकरण ( renewal ) करण्यासाठी www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दिनांक १६/१०/२०२२ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. अर्जासोबतची कागद पत्रे जोडणे : १. अर्जदाराचा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. २. दिव्यांगजन प्रमाणपत्र (४०% व त्यापुढील ) ३. वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख पेक्षा अधिक नसावे. ४. मागील वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक आहे. ५. पदवी ते पदव्युत्तर पदवी अभ्यास क्रमाचे विद्यार्थी अर्ज करणेस पात्र आहेत. ६. विद्यार्थी फोटो ७. मार्क लिस्ट ८. तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (२०२१-२०२२)या अर्थिक वर्षाचा ९. चालू वर्षाची फी भरल्याची पावती (ऑफिस मधून घेतलेली) १०. बैंक खाते पासबुक ची झेरॉक्स प्रत . ११. बोनाफाइड प्रमाणपत्र. १२. आधार कार्ड ची झेरॉक्स प्रत . १३. आधार कार्ड, बैंक खाते, मोबाईल नंबर एकमेकास लिंक असणे गरजेचे आहे. १४. फॉर्म भरून महाविद्यालयात जमा करावा.

सूचना - बिडी कामगार शिष्यवृत्ती २०२२ २०२३ महाविद्यालयातील शै. वर्ष २०२२ २०२३ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रथम , द्वितीय, तृतीय वर्ष बी.ए./बी.कॉम./बी.एस्सी (मायक्रो) /बी.सी.एस./ बी.सी.ए./एम.एस्सी. व एम.कॉम. या वर्गातील बिडी कामगार शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते कि उच्च शिक्षण संचालनायामार्फत खालील केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजना शै. वर्ष २०२२ २०२३ साठी नॅशनलस्कॉलरशिप पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहेत. विद्यार्थी बिडी कामगार शिष्यवृत्ती आहेत. अशा विद्याथ्यांनी शिष्यवृत्ती भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी नवीन शिष्यवृत्ती अर्ज ( fresh ) व नूतनीकरण ( renewal ) करण्यासाठी www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दिनांक १६/१०/२०२२ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. अर्जासोबतची कागद पत्रे जोडणे : १. अर्जदाराचा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. २. बिडी कामगार प्रमाणपत्र ३. वार्षिक उत्पन्न रु.२.५०लाख पेक्षा अधिक नसावे. ४. मागील वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक आहे. ५. पदवी ते पदव्युत्तर पदवी अभ्यास क्रमाचे विद्यार्थी अर्ज करणेस पात्र आहेत. ६. विद्यार्थी फोटो ७. मार्क लिस्ट ८. तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (२०२१-२०२२) या अर्थिक वर्षाचा ९. चालू वर्षाची फी भरल्याची पावती (ऑफिस मधून घेतलेली) १०. बैंक खाते पासबुक ची झेरॉक्स प्रत . ११. बोनाफाइड प्रमाणपत्र. १२. आधार कार्ड ची झेरॉक्स प्रत . १३. आधार कार्ड, बँक खाते, मोबाईल नंबर एकमेकास लिंक असणे गरजेचे आहे. १४. महाविद्यालयात फॉर्म भरून जमा करावा.

Admission Notice : All the Students of M.com those have cleared First year, they can directly take Admission for the Academic year 2022-2023 to Second year by filling Online form at our College Website, Admission form is now open to students, please note that admissions are on first come first serve basis and limited seats, so take admissions immediately.

सूचना : महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येत की, जे विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष वाणिज्य या वर्गात शिकत होते व ज्या विद्याथ्यांनी मार्च एप्रिल २०२२ ची विद्यापीठ परीक्षा दिली आहे. अना सर्व विद्यार्थ्याचे दिनांक १३/०९/२०२२ पासून नियमित नाम सुरू होत आहेत. याची नोंद घ्यावी. संबंधित विद्यार्थ्यांनी कार्यालयातून विषयासंबंधित अर्ज घेऊन तो भरून खालील विषय शिक्षकाकडून तपासून घ्यावा व कार्यालयात जमा करावा. याशिवाय तागांना नियमित वगता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

सूचना : महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, जे विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष कला या वर्गात शिकत होते व ज्या विद्याथ्यांनी मार्च/एप्रिल २०२२ ची विद्यापीठ परीक्षा दिली आहे, अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे दि. १३/०९/२०२२ पासून नियमित तारा सुरू होत आहेत, याची नोंद घ्यावी. संबंधीत विद्यार्थ्यांनी कार्यालयातून विषयासंबंधित अर्ज घेऊन तो भरून खालील विषय शिक्षकाकडून तपासून घ्यावा व कार्यालयात जमा करावा. त्याशिवाय तासांना नियमित बसता येणार नाही याची नोंद यावी.

सूचना : महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, जे विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष कला या वर्गात शिकत होते व ज्या विद्यार्थ्यांनी मार्च/एप्रिल २०२२ ची विद्यापीठ परीक्षा दिली आहे, अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे दि. १३/०९/२०२२ पासून नियमित तास सुरू होत आहेत. याची नोंद घ्यावी. संबंधीत विद्यार्थ्यांनी कार्यालयातून विषयासंबंधित अर्ज घेऊन तो भरून खालील विषय शिक्षकाकडून तपासून घ्यावा व कार्यालयात जमा करावा. त्याशिवाय तासांना नियमित बसता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

सुचना : प्रथम वर्ष वाणिज्य, बी.एस्सी (मायक्रोबायोलॉजी), बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) या वर्गाची शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. तरी विद्यार्थ्यांनी त्वरीत प्रवेश घ्यावा. विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप सवलत देण्यात येईल.

सूचना : महाविद्यालयातील शै. वर्ष २०२२-२३ मधील प्रथम वर्ष कला व वाणिज्य या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, सोमवार दि. २२/८/२०२२ पासून सकाळी ७.३० पासून सुरू होतील याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.

Fifth Merit List F.Y.BCom 2022

महत्वाची सुचना : महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नियमानुसार परीक्षा कालावधीमध्ये कोणीही आपले मोबाईल किंवा अन्य किमती वस्तु जवळ ठेवु नये, तसेच जर कोणाचा मोबाईल किंवा अन्य किमती वस्तु गहाळ झाल्यास त्यासाठी महाविद्यालय किंवा प्रशासन जबाबदार राहणार नाही.

Fourth Merit List F.Y.BCom 2022

सुचना : प्रथम वर्ष वाणिज्य शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ या वर्गाची प्रवेश अर्ज भरण्याची लिंक मंगळवार दिनांक ०२.०८.२०२२ रोजी सुरू केलेली असून सदर विद्यार्थ्यानां सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे यांचकडुन अतिरिक्त प्रवेशाच्या जागा वाढवून आल्यानंतर अश्या प्रवेश अर्जाची गुणवत्ता यादी तयार करूनच प्रवेश देण्यात येईल .

सूचना : महाविद्यालयात नविन प्रवेश घेतलेल्या First year वी. कॉम, वी.ए, सायन्स, व वी. सी. ए.,. वी. सी. एस् मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचीत करण्यात येते की, आतापर्यंत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळखपत्र तयार असून दिनांक ०१/०८/२०२२ पासून प्रवेश पावती दाखवून ग्रंथालयामधे सकाळी १० ते २ पर्यंत देण्यात येतील. याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.

Third Merit List F.Y.BCom 2022

महत्वाची सुचना : महाविद्यालयातील द्वितीय व तृतीय वर्ष बी.कॉम (२०१३ पॅटर्न) वर्गातील ज्या विद्याथ्यांचे प्रॅक्टीकल राहिलेले आहेत असे विषय शिकविणाऱ्या विषय शिक्षकांना कळविण्यात येते की, ज्या विद्यार्थ्यांचे सदर २०१३ पॅटर्नचे प्रॅक्टीकल बाकी असेल अशा संबंधीत विद्यार्थांचे दि.२७/०७/२०२२ पर्यंत प्रॅक्टीकल घेण्यात यावेत.तदनंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिलेल्या मुदतीत संबंधीत सर्व विद्यार्थ्यांचे गुण बिनचुक भरण्याचे करावे.

सूचना: महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष वाणिज्य वर्गासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु असून दुसरी गुणवत्ता यादीतील प्रवेश दिनांक २२/०७/२०२२ पासून दिनांक २६/०७/२०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली असून विनाअनुदानीत विभागासाठी प्रवेश वाढविण्यात आली आहे. तरी प्रवेश इंग्रजी व मराठी माध्यमासाठी उपलब्ध असून विद्यार्थ्यांनी त्वरित प्रवेश घ्यावेत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल नवीन प्रवेश अर्जासाठी प्रवेश लिंक सुरु केलेली www.jedhecollege.ac in प्रवेश लिंक दिनांक २२/०७/२०२२ पासून दिनांक २६/०७/२०२२ पर्यंतच सुरु राहील.

Second Merit List F.Y.BCom 2022

महत्वाची सूचना :- महाविद्यालयातील प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष विज्ञान संगणक आणि बीबीए( सीए) वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की ज्या विद्यार्थ्यांनी मार्च/ एप्रिल 2022 (जून जुलै 2022) परीक्षा फॉर्म भरलेले आहेत अशा विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीट आलेले असून सदर संबंधित विद्यार्थ्यांनी हॉल तिकीट ची घेऊन त्यावर महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातून शिक्का घेणे आवश्यक आहे शिक्का घेणे कामी महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या पावतीचे मूळ प्रत किंवा आय कार्ड दाखवणे आवश्यक आहे ज्या विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिप फॉर्म भरलेला आहे त्यांच्या प्रवेश पावतीवर महाविद्यालयाच्या कार्यालयातून सदर स्कॉलरशिप फॉर्म भरले असल्याबाबत शिक्का घेणे आवश्यक आहे तसेच ज्या विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयाची फी अपूर्ण असेल त्यांनी ती अदा करणे आवश्यक आहे त्याशिवाय सदर विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीटवर शिक्का मिळणार नाही हॉल तिकीटवर विद्यार्थ्यांनी शिक्का न घेतल्यास सदर विद्यार्थ्यांना परीक्षेत बसता येणार नाही याची विद्यार्थ्यांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

महत्वाची सुचना : महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान, विज्ञान संगणक, बीबीए (सीए), एम.कॉम. आणि एम.एस्सी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, ज्या विद्यार्थ्यांनी मार्च/एप्रिल २०२२ (जुन/जुलै २०२२) चे परीक्षा फॉर्म भरलेले होते परंतु काही कारणास्तव त्यांनी परीक्षा फॉर्म चे पैसे भरलेले नाहीत, या संबंधीत विद्यार्थ्यांनी उद्या दि. १२/०७/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० पर्यंत परीक्षा विभागात संपर्क साधावा येताने भरलेला परीक्षा फॉर्म व पैसे आणणे अत्यावश्यक आहे. सदर वेळेत संबंधित विद्यार्थी उपस्थित न राहिल्यास त्याच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसाणीस सदर विद्यार्थी जबाबदार राहील.

सूचना : महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष वाणिज्य विभागाची प्रथम गुणवत्ता यादीची प्रवेश फी घेण्याची अंतिम शनिवार दिनांक ०९.०७.२०२२ हि होती. परंतु अतिवृष्टीमुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाल्याचे निर्दशनास आल्याने सदर गुणवत्ता यादीची प्रवेश फी भरण्याची मुदत बुधवार दिनांक १३/०७/२०२२ पर्यन्त वाढविण्यात येत आहे दुसरी गुणवत्ता यादी गुरूवार दिनांक १४.०७.२०२२ रोजी सायंकाळी ०६.०० वाजता महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवर जाहिर होईल सदर प्रवेश हे विना-अनुदानित विभागातील असतील याची नोंद विद्यार्थ्यानी घ्यावी.

महत्वाची सुचना:- महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष वाणिज्य विभागातील २०१३ व २०१९ पॅटर्न (सेमि- १,३,५) बॅकलॉग राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, महाविद्यालयातील मार्च/एप्रिल २०२२ मधील प्रॅक्टीकल परीक्षांचे नियोजन जुलै २०२२ मध्ये दि. ११/०७/२०२२ पासुन सकाळी ०८.३० वाजता नियोजन केलेले आहे. संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांनी सदर परीक्षेस उपस्थित रहाणे अनिवार्य आहे. सदर परीक्षेचे वेळापत्रक महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. सदर परीक्षा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिलेल्या सीट नंबर नुसार घेण्यात येईल. सदर परीक्षेस येताना विद्यार्थ्यांनी सोबत हॉलतिकीट किंवा महाविद्यालयाच्या प्रवेश पावतीची मुळ प्रत आणणे अनिवार्य आहे.

महत्वाची सुचना :- महाविद्यालयातील प्रथम,द्वितीय व तृतीय वर्ष वाणिज्य (२०१९पॅटर्न) वर्गातील विद्यार्थ्यांचे हॉलतिकीट आलेले असुन सदर हॉलतिकीट महाविद्यालयाच्या वेबसाईट व परीक्षा विभागाच्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत.विद्यार्थ्यांनी हॉलतिकीटची प्रिंटआउट काढुन त्यावर महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातुन शिक्का घेणे आवश्यक आहे. शिक्का घेणेकामी महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या पावतीची मुळ प्रत किंवा आय. कार्ड दाखविणे अत्यावश्यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिप फॉर्म भरलेला आहे त्यांच्या प्रवेश पावतीवर महाविद्यालयाच्या कार्यालयातुन सदर स्कॉलरशिप फॉर्म भरले असलेबाबतचा शिक्का घेणे अत्यावश्यक आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयाची फी अपुर्ण असेल त्यांनी ती अदा करणे अत्यावश्यक आहे त्याशिवाय सदर विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीटवर शिक्का मिळणार नाही. हॉलतिकीटवर विद्यार्थ्यांनी शिक्का न घेतल्यास सदर विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसता येणार नाही याची विद्यार्थ्यांनी गाभीर्याने नोंद घ्यावी.

MERIT LIST F.Y.B.COM - 2022-23

महत्वाची सुचना :-महाविद्यालयातील प्रथम वर्षाची कला/वाणिज्य ऑक्टोबर २०२१ ची परीक्षा (२०१३पॅटर्न) ज्याचे नियोजन फेब्रुवारी/मार्च २०२२ मध्ये घेण्यात आलेले होते, सदर परीक्षेचे निकाल जाहीर झालेले असुन सदर निकाल परीक्षा विभागातुन विद्यार्थ्यांनी घेवुन जावे.

Subject details with respective codes

F.Y.B.COM 2019 PATTERN CBCS For Academic Year 2022-23
F.Y.B.A 2019 PATTERN CBCS For Academic Year 2022-23
F.Y.B.Sc 2019 PATTERN CBCS For Academic Year 2022-23
F.Y. B.B.A - CA for Academic Year 2022-23
F.Y. B.Sc. Comp. Sci. For Academic Year 2022-23

S.Y.B.A. 2020-21 - 2019 Patt. CBCS
S.Y.B.COM. - 2019 Patt. CBCS
S.Y.B.Sc - 2019 Pattern CBCS For Academic Year 2022-23
S.Y.B.B.A - CA - 2019 Pattern CBCS For Academic Year 2022-23
S.Y.B.Sc. (Computer Science) - 2019 Pattern CBCS For Academic Year 2022-23

T.Y.B.A. 2021-22 - 2019 Patt. CBCS
T.Y.B.COM. - 2019 Patt. CBCS
T.Y.B.Sc - 2019 Pattern CBCS For Academic Year 2022-23
T.Y.B.B.A - CA - 2019 Pattern CBCS For Academic Year 2022-23
T.Y.B.Sc. (Computer Science) - 2019 Pattern CBCS For Academic Year 2022-23

M.COM. Part I 2019 Pattern CBCS For Academic Year 2022-23
M.Sc. - Microbiology - Part 1 2019 Pattern CBCS For Academic Year 2022-23

महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) : प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष बीबीए (सीए), बीसीएस (कॉम्प्युटर सायन्स) (२०१९ पॅटर्न) वर्गातील सर्व बँक लॉग / सेमिस्टर / क्रेडिट सिस्टिम या पध्दतीच्या मार्च/एप्रिल २०२२ मध्ये होणा-या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या लेखी परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म भरण्याची वेब साईट (संकेतस्थळ) सुरू झालेले असून सर्व विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाने दिलेल्या मुदतीत व दिलेल्या नियम व अटीनुसार आपला परीक्षा फॉर्म भरावयाचा आहे. परीक्षाफॉर्म भरण्याचे विद्यापीठाचे संकेतस्थळ पुढील प्रमाणे आहे www.unipune.ac.in वरील संकेतस्थळावर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्याची एक प्रिंट काढून त्या सोबत आपल्या मार्क शिटची झेरॉक्स जोडावी. व नंतर सदर फॉर्म महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घ्यायचा आहे. परीक्षा फॉर्मची परीक्षा फी कार्यालयात भरावयाची आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा सत्रांत / टर्म एन्ड / अंतर्गत परीक्षेचा बँक लॉग राहीलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांना जर सदर परीक्षा दयायची असेल तर त्यांना सदर परीक्षेसाठीसुध्दा परीक्षा फॉर्म स्वतंत्र भरावा लागेल. सदर परीक्षेची परीक्षा फी ही सर्व विषयंची ३२०/-रु. राहील. परंतु अशा संबंधीत विद्यार्थ्यांनी प्रथम विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. जे विद्यार्थी विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणार नाहीत आणि फक्त सत्रांत (टर्म एन्ड) परीक्षा देतील किंवा दिली तर अशा विद्यार्थ्यांचे सदर परीक्षेचे मार्कस मिळणार नाहीत याची सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी मार्च / एप्रिल २०२२ मध्ये होणा-या परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म विद्यापीठाने दिलेल्या वेळेत भरून त्याची परीक्षा की महाविद्यालयात दिलेल्या मुदतीतच भरावी मुदतीनंतर आलेल्या विद्यार्थ्यांचा कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही.
महत्वाची सूचना परीक्षा विभाग :महाविद्यालयातील व्दितीय आणि तृतीय वर्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान वर्गातील सर्व २०१९ (क्रेडिट) पॅटर्न मधील नियमित विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या द्वितीय सत्रात होणा-या परीक्षांसाठी एक्सट्रा क्रेडिटसाठी आपल्या महाविद्यालयात खालील विषय शिकविले जातात तेच विषय निवडणे अनिवार्य आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी खाली दिलेले ज्यादाचे विषय म्हणुन परीक्षा फॉर्म भरतांना घ्यावयाचे आहेत. यापूर्वी आपण जे क्रेडीट कोर्स पुर्ण केलेले आहेत त्याच विषयांचे क्रेडीट आपणास मिळतील, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी एनएसएस, एनसीसी आणि इतर काही अॅक्टीव्हीटी पुणे विद्यापीठ परीपत्रक.०५/२०२०-२२न्दि.०७-०१ २०२२ नुसार पुर्ण केलेले असतील तर परीक्षा फॉर्म भरताना त्यापुढे टीकमार्क करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र / पुरावा सादर केले तरच आपणास सदर क्रेडीट मिळतील याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) :प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष कला (२०१९ पैटर्न) वर्गातील सर्व बैंक लॉग/सेमिस्टर/क्रेडिट सिस्टिम या पध्दतीच्या मार्च/एप्रिल 2022 ला होणा-या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या लेखी परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म भरण्याची वेबसाईट (के) सुरू झालेले असून सर्व विद्यापीठाने दिलेल्या मुदतीत व दिलेल्या नियम व अटीनुसार आपना परीक्षा फॉर्म भरावयाचा आहे. परीक्षाफॉर्म भरण्याचे विद्यापीठाचे एक स्थळ पुढीलप्रमाने आहे www.unipune.ac.in वरील संकेतस्थळावर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्याची एक प्रिंट काढून त्या आपल्या मार्कशीट ची झेरॉक्स जोडावी नंतर सदर फॉर्म महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घ्यायचा आहे. परीक्षा फॉर्मची परीक्षा की कार्यालयात भरावयाची आहे. ज्या विद्याथ्यांचा सत्रांत टर्म एन्ड अंतर्गत परीक्षेचा बैंक लॉग राहीलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांना जर सदर परीक्षा बनायची असेल तर त्यांना सदर परीक्षेसाठीसुध्दा परीक्षा फॉर्म स्वतंत्र भगवा सदर परीक्षेची परीक्षा की ही सर्व विपर्यथी 20/-रू राहील. परंतु अशा संबंधीत विद्याथ्यांनी प्रथम विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. जे विद्यार्थी विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणार नाहीत आणि फक्त सत्रात (वर्ग-एन्ड) परीक्षा देतील किंवा दिली तर अश विद्याध्यचि सदर परीक्षेचे मार्कस मिळणार नाहीत याची संबंधी विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी मार्च / एप्रिल 2022 मध्ये होणा-या परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म विद्यापीठाने दिलेल्या वेळेत भरून त्याची परीक्षा की महाविद्यालयात दिलेल्या मुदतीला भरावी मुदतीनंतर आलेल्या विद्यार्थ्यांचा कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही.
प्रवेश सूचना : शैक्षणिक वर्ष 2022-23 Online प्रथम वर्ष वाणिज्य प्रवेश प्रक्रिया प्रथम वर्ष वाणिज्य प्रवेश प्रक्रिया विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्ज भरण्यापूर्वी खालील सूचना काळजीपुर्वक वाचाव्यात. आपल्या महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष, वाणिज्य वर्गाचे प्रवेश शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी Online पतीने आपण Online पद्धतीने प्रवेश अर्ज भरला म्हणजे आपला प्रवेश निश्चित शाता असे गृहीत धरू नये. * फक्त श्री शिवाजी मराठा सोसायटी पुणे 02 च्या शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी श्री शिवाजी मराठा सोसायटी, पुणे 02 च्या सर्व शाखेतील १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आपल्या महाविद्यालयात प्रथम वर्ष वाणिज्य वर्गासाठी थेट प्रवेश मिळेल. यासाठी महाविद्यालयाच्या Website वरून Online पध्दतीने प्रवेश अर्ज भरावा. पुढील शाखेतील विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रवेश अर्जात Qualifying Exam Details मध्ये आपल्या ज्युकॉलेजचा 1. SSMS Boys High school, 2. Jijamata Girls High school 3. L.R. Shinde High school या पैकी एक प्रमाणे उल्लेख करावा. आपल्या वर नमूद केलेल्या शाखां साठी प्रवेश अर्ज भरण्याची मुक्त दि. 13/06/2022 ते 20/06/2022 ही आहे. २. श्री शिवाजी मराठा सोसायटी, पुणे च्या सर्व शाखेतील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश 20/06/2022 ते 25/06/2022 प्रवेश फी भरून आपला प्रवेश निश्चित करावा. * इतर कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी * 1. इतर कनिष्ठ महाविद्यालयातून प्रथम वर्ष वाणिज्य वर्गात प्रवेश घेवू इच्छिणान्या विद्यार्थ्यांना गुणानुक्रम यादी (मेरीट लिस्ट) प्रमाणे प्रवेश मिळेल. यासाठी महाविद्यालयाच्या Website वरून दिलेल्या ऑनलाईन लिंक प्रमाणे Online पध्दतीने प्रवेश अर्ज भरावा. गुणानुक्रम यादी साठी महाविद्यालयाच्या Website दिनांक 13/06/2022 पासून दि. 25/06/2022 या कालावधीत प्रवेश अर्ज उपलब्ध असेल. याच कालावधीत आपला प्रवेश अर्ज भरून पूर्ण करावा. २. प्रथम वर्ष वाणिज्य (F.Y.B.Com) गुणानुक्रम (मेरीट लिस्ट) यादी महाविद्यालयाच्या Website पर दिनांक 30/06/2022 पासून उपलब्ध असेल. गुणानुक्रम ( मेरीट लिस्ट) यादीतील विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश फी भरून दि. 07/07/2022 पर्यंत पूर्ण करावा. आवश्यक कागदपत्रे. भरण्यापूर्वी / PNG / PDF स्वरूपात आवश्यक आहे. Online JPG/JPEG पध्दतीने प्रवेश अर्ज आपणाकडे Scan स्वरूपात खालील कागदपत्रे के. बी. पेक्षा कमी) 1. गुणपत्रक (500 के. बी. पेक्षा कमी) २. आधार कार्ड (500 के. बी. पेक्षा कमी) ३. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास) (900 के. बी. पेक्षा कमी) ४. स्वतःच ओळखपत्र आकाराचा फोटो (पासपोर्ट साईज फोटो) 500 के. बी. पेक्षा कमी ५. स्वतः ची सही (500 के. बी. पेक्षा कमी
Önline प्रथम वर्ष वाणिज्य प्रवेश प्रक्रिया दि. 11/06/2022 जाऊन प्रथम वर्ष वाणिज्य २. स्टार ( * ) असे चिन्ह असलेल्या ठिकाणी माहिती भरणे अनिवाह जहे. प्रवेश अर्ज submit केल्यावर प्रिंट 1. महाविद्यालयाच्या www.jedhecollege.ac.in या Website वर (F.Y.B.Com), वर्गातील सर्व प्रथम प्रवेश अर्ज Admission link वर जाऊन Student login वर Register करावे दिलेल्या email आणि मो. नंबरवर युजर आयडी व पासवर्ड पाठविला जाईल आपल्या सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. ३. आपला अर्ज प्रवेश समिती तपासून पुढील प्रक्रिया करेल. आपल्या प्रवेश अर्जाची स्थिती फी व इतर सूचना यासाठी आपण वारंवार महाविद्यालयाच्या Website ला भेट द्यावी. ४. आपला प्रवेश निश्चित झाल्यावर आपणाला Register मोबाईल वर याबाबत SMS येईल. त्यानंतर महाविद्यालयाने व आपणास आलेल्या SMS नुसार आपली की Payment Gateway द्वारे भरावी. ५. चुकीची किंवा खोटी माहिती भरल्यास आपला प्रवेश अर्ज प्रक्रियेतून बाद होऊ शकतो. किंवा आपला प्रवेश रद होऊशकतो.कृपयाअनेक अर्ज भरू नयेत यामुळे आपला प्रवेश अर्ज निवडीस अडचण येऊ शकते ६. खुल्या प्रवर्गातील विद्याथ्यांना फी सवलत हवी असल्यास (राजर्षी शाहू महाराज ई.बी.सी. स्कॉलरशिप इ.) त्या विद्याव्य]ि [कागदपत्रे जसे गुणपत्रक, आधार कार्ड व जातीचा दाखला, तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (आर्थिक वर्ष २१-२२ दि. ०१.०४. २०२१ ते ३१.०३.२०२२ या कालावधीचा) स्वतःचा रहिवासी दाखला फॉर्म मध्ये upload करावे. ७. बीसी स्कॉलरशीप प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांना फी सवलत हवी असल्यास (एस.सी/एस.टी/एन.टी/एस.बी.सी/ओ.बी.सी स्कॉलरशिप इ.) त्या विद्याथ्याने कागदपत्रे जसे गुणपत्रक आधार कार्ड व जातीचा दाखला, तहसिलकराचा उत्पन्नाचा दाखला आर्थिक वर्ष २१-२२ दि. ०१.०४. २०२१ ते ३१.०३.२०२२ या कालावधीचा ) स्वतः या रहिवासी दाखला फॉर्म मध्ये upload करावे. ८. प्रथम वर्ष वाणिज्य (F.Y.B.Com) गुणानुक्रम (मेरीट लिस्ट) यादी महाविद्यालयाच्या Website वर दिनांक 30/06/2022 पासून उपलब्ध असेल गुणानुक्रम ( मेरीट लिस्ट) यादीतील विद्याथ्र्यांनी आपला प्रवेश फी भरून दि. 07/07/2022 पर्यंत पूर्ण करावा, 1. Register करते वेळी दिलेला email आणि मो. नंबर पुढील महाविद्यालयाच्या पुढील सर्व प्रक्रियेसाठी वापराला जाईल म्हणुन जपून ठेवावा. 10. आपली Online प्रवेश फी भरल्यानंतर तीन दिवसा नंतर महाविद्यालयाच्या कार्यालयातून प्रवेश पावती व आयकार्ड घेऊन जाये
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ ऑनलाईन प्रथम वर्ष (F.Y.B.A, F.Y.B.Sc. Microbiology, F.Y.B.Sc.-Computer Science, F.Y. B.B.A-C.A. प्रवेश प्रक्रिया १. महाविद्यालयाच्या www.jedhecollege.ac.in या Website पर प्रथम वर्ष (F.Y.B.A. F.V.B.Sc Microbiology. F.Y.B.Sc. Computer Science, F.V. B.B.A .C.A. वर्गातील सर्व प्रथम प्रवेश ऊर्ज Admission link a Student login Register t दिलेल्या email आणि मो. अंबर गुजर आयडी व पासवर्ड पठवितात. २. स्टार ( * ) असे चिन्ह असलेल्या ठिकानी माहिती भरणे निर्वाह आहे. प्रवेश अर्ज submit केशवर प्रिंट आपल्या आवश्यक आहे. ३. आपला अर्ज प्रवेश समिती तसून पुढील प्रक्रिया करेल. आपल्या प्रवेश अांधी पी. व इतर सूचना खासाठी महाविद्यालयाच्या Website ला भेट पा ४. आपला प्रवेश निश्चित झाल्यावर आपणाला Register मोबाईल वर व्यबाबत SMS येईल त्यानंतर महाविद्यालयाने व आपणास आलेल्या SMS गुसार आपसी की Payment Gateway द्वारे करावी. ५. चुकीची किंवा खोटी माहिती आपला प्रवेश अर्ज प्रक्रियेतून बाद होऊ शकतो किंवा आपला प्रवेश रद्द होऊ शकतो. कृपया अनेक अर्ज गरुवयेत यामुळे प्रवेशअर्ज ६. खुल्या प्रतीवापी ई.सी.सी कॉलरशिप त्या कागदपत्रे असे गुणपत्रक आधार कार्ड व जातीचा दाखला दाखला (आर्थिक २१-२२ दि. ०१.०४. २०२१ ते ३१.०३.२०१२ या कला) स्वतःचा रहिवासीमध्ये upload करावे. ७. चीसी स्कॉलरशीप प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फी सवलत हवी असल्यास (एस.सी/एस.टी/एम.टी/एस.बी.सी/ओ.बी.सी स्कॉलरशिप इ.) कानदपत्रे जसे गुणपत्रक आधार कार्डचा तहसिलदारा उत्पन्नाचा दाखला आर्थिक वर्ष २१-२२ दि.०१.०४. २०२१ ते ३१.०३.२०२२ यास्वता रहिवासी वाला फॉर्म मध्ये upload करावे. ८. [Register करते वेळी दिलेला email आणि मो. नंबर महाविद्यालयाच्या पुढील सर्व प्रक्रियेसाठी वापरला जाईल म्हणून जपून ठेवाय ९. आपली Online प्रदेश की भरल्यानंतर तीन दिवसा नंतर महाविद्यालयाच्या कार्यालयातून प्रवेश पावती व आयकार्ड घेऊन जाये
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ ऑनलाईन (F.Y.B.A. F.Y. B.Sc Microbiology, FY.B.56. Computer Science, F.Y. B.B.A.C.A. प्रवेश प्रक्रिया आपल्या महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष कला बी. एस्सी मायोबायोलॉजी बी.एस्सी कॉम्प्युटर (Microbiology, and Computer Science B.B.A CA वर्मा प्रदेश शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ यावी Online पद्धतीने सुरु आहेत. F.Y.B.A, F.Y.B.Sc Microbiology, F.Y.B.Sc.-Computer Science, F.Y. B. B.A C.A. प्रवेश प्रक्रिया आपण Online परदतीने प्रवेश अर्ज भरला म्हणजे आपला प्रवेश निश्चित झाला असे गृहीत धरू नये. प्रथम वर्ष (F.Y.B.A. F.Y.B.Sc Microbiology, E.Y.B.Sc. Computer Science, F.Y.B.B.A C.A. या वर्गासाठी प्रवेश घेणाऱ्या सुचित करण्यात येते की महाविद्यालयाच्या वेबसाईट वर जाऊन संबंधित वर्गाच्या लिंक वर ऑनलाईन प्रवेश फॉर्म भर आवश्यक ती मुळ कागदपत्रे व प्रवेश फॉर्म भरल्याची हॉर्ड प्रिंट कॉपी घेऊन महाविद्यालयामध्ये तात्काळ प्रवेश घ्यावा. प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्याला प्रथम प्रवेश दिला जाईल याची नोंद घ्यावी. कागदपत्रे तपासल्यानंतर आपण प्रवेशास पात्र असल्यास आपल्या नोंदणीकृत मोबाईल फी भरण्यासंदर्भात मेसेज पाठविल्या जाईल त्यांनतर पाच दिवसाच्या आत आपली प्रवेश फी भरून प्रवेश निश्चित करावा आपली ऑनलाईन प्रवेश फी भरल्यानंतर तीन दिवसा नंतर महाविद्यालयाच्या कार्यालयातून प्रवेश पावती व आयकार्ड घेऊन जावे आवश्यक पत्रे Online पद्धतीने प्रवेश अर्ज भरण्यापूर्वी आपणाकडे Scan खालील कागदपत्रे JPG/JPEG/PNG / PDF स्वरूपात आवश्यक आहे. 1. मुणपत्रक (५०० के. बी. पेक्षा कमी) 2. आधार कार्ड (५०० के. बी. पेक्षा कमी) 3. जातीचा दाखला आवश्यक असल्यास) (५०० के. बी. पेक्षा कमी) 4. स्वतः या ओळखपत्र आकाराचा फोटो (पासपोर्ट साईज फोटो) (५०० के. बी. पेक्षा कमी) 5. स्वतः ची सही (५०० के. बी. पेक्षा कमी)
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) :प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष वाणिज्य, विज्ञान (2019 पॅटर्न) वर्गातील सर्व बँक लॉग/सेमिस्टर/क्रेडिट सिस्टिम या पध्दतींच्या मार्च/एप्रिल 2022 मध्ये होणा-या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या लेखी परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म भरण्याची वेब साईट (संकेतस्थळ) सुरू झालेले असून सर्व विद्याथ्यांनी विद्यापीठाने दिलेल्या मुदतीत व दिलेल्या नियम व अटीनुसार आपला परीक्षा फॉर्म भरावयाचा आहे. परीक्षाफॉर्म भरण्याचे विद्यापीठाचे संकेतस्थळ पुढील प्रमाणे आहे www.unipune.ac.in - वरील संकेतस्थळावर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्याची एक प्रिंट काढून त्या सोबत आपल्या मार्क शिटची झेरॉक्स जोडावी. व नंतर सदर फॉर्म महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घ्यायचा आहे. परीक्षा फॉर्मची परीक्षा फी कार्यालयात भरावयाची आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा सत्रांत/टर्म एन्ड / अंतर्गत परीक्षेचा बॅक लॉग राहीलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांना जर सदर परीक्षा दयायची असेल तर त्यांना सदर परीक्षेसाठीसुध्दा परीक्षा फॉर्म स्वतंत्र भरावा लागेल. सदर परीक्षेची परीक्षा फी ही सर्व विषर्यची 320 /- रू. राहील. परंतु अशा संबंधीत विद्यार्थ्यांनी प्रथम विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. जे विद्यार्थी विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणार नाहीत आणि फक्त सत्रांत (टर्म एन्ड) परीक्षा देतील किंवा दिली तर अशा विद्यार्थ्यांचे सदर परीक्षेचे मार्कस मिळणार नाहीत याची सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी मार्च/एप्रिल 2022 मध्ये होणा-या परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म विद्यापीठाने दिलेल्या वेळेत भरून त्याची परीक्षा फी महाविद्यालयात दिलेल्या मुदतीतच भरावी मुदतीनंतर आलेल्या विद्यार्थ्यांचा कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग) : द्वितीय व तृतीय वर्ष वाणिज्य (20019 पॅटर्न) वर्गातील सर्व बँक लॉग/सेमिस्टर/क्रेडिट सिस्टिम या पध्दतीच्या मार्च/एप्रिल 2022 मध्ये होणा-या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या लेखी परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म भरण्याची वेब साईट (संकेतस्थळ) सुरु झालेले असून सर्व विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाने दिलेल्या मुदतीत व दिलेल्या नियम व अटीनुसार आपला परीक्षा फॉर्म भरावयाचा आहे. परीक्षाफॉर्म भरण्याचे विद्यापीठाचे संकेतस्थळ पुढील प्रमाणे आहे www.unipune.ac.in वरील संकेतस्थळावर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्याची एक प्रिंट काढून त्या सोबत आपल्या मार्क शिटची झेरॉक्स जोडावी. व नंतर सदर फॉर्म महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घ्यायचा आहे. परीक्षा फॉर्मची परीक्षा फी कार्यालयात भरावयाची आहे ज्या विद्यार्थ्यांचा सत्रांत / टर्म - एन्ड / अंतर्गत परीक्षेचा बॅक लॉग राहीलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांना जर सदर परीक्षा दयायची असेल तर त्यांना सदर परीक्षेसाठीसुध्दा परीक्षा फॉर्म स्वतंत्र भरावा लागेल. सदर परीक्षेची परीक्षा फी ही सर्व विषर्यंची 320/- रू. राहील. परंतु अशा संबंधीत विद्यार्थ्यांनी प्रथम विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. जे विद्यार्थी विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणार नाहीत आणि फक्त सत्रांत (टर्म- एन्ड) परीक्षा देतील किंवा दिली तर अशा विद्यार्थ्यांचे सदर परीक्षेचे मार्कस मिळणार नाहीत याची सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी मार्च/एप्रिल 2022 मध्ये होणा-या परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म विद्यापीठाने दिलेल्या वेळेत भरून त्याची परीक्षा फी महाविद्यालयात दिलेल्या मुदतीतच भरावी मुदतीनंतर आलेल्या विद्यार्थ्यांचा कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही.
विद्यार्थ्यासाठी महत्वाची सूचना : महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते कि, परीक्षा फॉर्म भरताना आपले विषय आणि त्या विषयांचे कोड काळजीपूर्वक भरावेत .. विषय आणि कोड यामध्ये काही चुका होऊन विद्यार्थ्याचे काही नुकसान झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्याची राहील याची सर्वानी नोंद घ्यावी. द्वितीय व तृतीय वर्ष वाणिज्य वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी मार्च / एप्रिल 2022 च्या परीक्षेसाठी खालील प्रमाणे विषय घेणे अनिवार्य आहे. • व्दितीय वर्ष वाणिज्य जीआर८-अ, जीआर९ अ तृतीय वर्ष वाणिज्य - जीआर६-अ, जीआर८-अ, जीआर९ अ
विद्यार्थ्यासाठी महत्वाची सूचना :महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते कि, आपले तीनही वर्षाचे मिळून एकूण 08 क्रेडिट होणे आवश्यक असून त्यासाठी आवश्यक असणारे ऍड ऑन कोर्सेस महाविद्यालयात चालू आहेत. एकूण 08 क्रेडिट पूर्ण झाल्याशिवाय तृतीय वर्षाचा निकाल उत्तीर्ण येणार नाही याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. ज्या विद्यार्थ्याचे एकूण 08 क्रेडिट पूर्ण नसतील त्यांनी आपल्या वर्गशिक्षक किंवा विभाग प्रमुखाना भेटून मार्गदर्शन घ्यावे.
महत्वाची सूचना (परीक्षा विभाग): एम. कॉम. (2013 व 2019 पॅटर्न) वर्गातील सर्व बैंक लॉग/सेमिस्टर/क्रेडिट सिस्टिम या पध्दतीच्या मार्च / एप्रिल 2022 मध्ये होणा-या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या लेखी परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म भरण्याची वेब साईट (संकेतस्थळ) सुरू झालेले असून सर्व विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाने दिलेल्या मुदतीत व दिलेल्या नियम व अटीनुसार आपला परीक्षा फॉर्म भरावयाचा आहे. परीक्षा फॉर्म भरण्याचे विद्यापीठाचे संकेतस्थळ पुढील प्रमाणे आहे-www.unipune.ac.in वरील संकेतस्थळावर परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतर विद्याथ्र्यांनी त्याची एक प्रिंट काढून त्या सोबत आपल्या मार्क शिटची झेरॉक्स जोडावी. व नंतर सदर फॉर्म महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागातुन तपासून घ्यायचा आहे. परीक्षा फॉर्मची परीक्षा फी कार्यालयात भरावयाची आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा सत्रांत / टर्म एन्ड / अंतर्गत परीक्षेचा बँक लॉग राहीलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांना जर सदर परीक्षा दयायची असेल तर त्यांना सदर परीक्षेसाठीसुध्दा परीक्षा फॉर्म स्वतंत्र भरावा लागेल. सदर परीक्षेची परीक्षा फी ही सर्व विषयांची 320/- रू. राहील. परंतु अशा संबंधीत विद्यार्थ्यांनी प्रथम विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. जे विद्यार्थी विद्यापीठाचा ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरणार नाहीत आणि फक्त सत्रांत (टर्म-एन्ड) परीक्षा देतील किंवा दिली तर अशा विद्यार्थ्यांचे सदर परीक्षेचे मार्कस मिळणार नाहीत याची सर्व संबंधीत विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी मार्च/ एप्रिल २०१२ मध्ये होणा-या परीक्षेचे परीक्षा फॉर्म विद्यापीठाने दिलेल्या वेळेत भरून त्याची परीक्षा फी महाविद्यालयात दिलेल्या मुदतीतच भरावी मुदतीनंतर आलेल्या विद्यार्थ्यांचा कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा फॉर्म स्विकारला जाणार नाही.

For Admission Enquiry