"बहुजन हिताय बहुजन सुखाय"
Shri Shivaji Maratha Society’s

Samaj Bhushan Baburao alias Appasaheb Jedhe Arts, Commerce & Science College, Pune


PUN CODE- CAAP010490

सूचना : प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान, एम.कॉम. भाग 1 आणि एम.एस्सी. - 1 व बाहेरील विद्यापीठातुन प्रथम वर्ष वर्गाची परीक्षा पास होवून व्दितीय वर्ष वर्गात प्रवेश घेतलेल्या किंवा ज्यांची सत्रपूर्तता संपल्यामुळे ज्यांनी पुन्हा व्दितीय वर्ष वर्गात प्रवेश घेतला आहे. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, ज्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे पिद्यापीठाचा पात्रता फॉर्म भरला होता अशा विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठाकडून पात्रता नंबर आलेले आहेत. ते महाविद्यालयाच्या स्टुडंट सेक्शन मध्ये पात्रता विभागात अपलोड करण्यात आलेले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या नंबर मध्ये म्हणजेच नावात काही त्रुटी, चुका व दोनदा आलेले असतील तर अशा संबंधीत विद्यार्थ्यांनी त्वरीत तसा लेखी अर्ज मा. प्राचार्यांची सही घेवून त्यासोबत आपल्या 10 आणि 12 वी च्या परीक्षेच्या मार्कशिटची झेरॉक्स जोडून परीक्षा विभागात दयायचा आहे.

We are starting a blended job oriented NSDC certified course which will be of 42 days online (can be attended by phone/laptop/pc) and remaining 12 days in classroom at the academy.
Details are below :

Course Name - BFSI (Banking and Finance)

Duration - 54 days

Timing - 9:30am to 11:00am (online) Classroom timing will differ a little.

Age :18 to 30

Qualification: 12th pass, BA, Bcom, BSC, BBA

Course content -
1. Basic English
2. Basic Computers
3. Customer service
4. Interview skills
5. Sales
6. Basics of banking
7. Banking products
8. CIBIL, KYC

Benefits -
1. Free of cost course
2. NSDC certification
3. Free placements

Hurry only 30 seats available

Contact details
Meenal Mam - 9890941982
Prof.Dr.D.Y.Ingle-9850659450

Imp note - Currently due to Covid only giving admission to students who are vaccinated as they will have to come to the academy for few days.
Please fill the form for enquiry

https://forms.gle/uh6FynjRhFMdsvK96

Please suggest this to your friends.

College Ledger (Apr-2021) - B.Com. (2019 Pattern)For Admission Enquiry

B.Sc. (Microbiology), M.Sc. (Microbiology)
Contact Person -
Dr. Sakure Sunita : +91-9325510030

B.B.A. (CA) & B.Sc.(Computer Science)
Contact Person -
Asst. Prof. Dr. Atul Nevase : +91-8975224641 / 9922367207

SCHOLARSHIP FORM


महत्वाची सूचना : स्कॉलरशिप धारक विद्यार्थ्यांसाठी


- शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ फी सवलत घेऊन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी


Read More

REQUIRED DOCUMENTS


MAHADBT ScholarshipS.C / S.T / विद्यार्थासाठी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप / फ्रिशीपसाठी खालील कागद पत्राची पूर्तता करावी.


Website :-  www.mahadbt.gov.in

 • विद्यार्थ्यांचा स्वत:चा जातीचा दाखला .
 • विद्यार्थ्यांचा रहिवाशी दाखला (डोमिसाईल सर्टिफिकेट ).
 • वडीलचा उत्पनाचा दाखला (१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३) तहशिलदार किव्हा उप जिल्हा अधिकारी यांच्या सहीचा उत्पनाचा दाखला .

O.B.C / N.T. / S.B.C. विद्यार्थासाठी


 • विद्यार्थ्यांचा स्वत:चा जातीचा दाखला .
 • विद्यार्थ्यांचा रहिवाशी दाखला (डोमिसाईल सर्टिफिकेट ).
 • वडीलचा उत्पनाचा दाखला (१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३) तहशिलदार किव्हा उप जिल्हा अधिकारी यांच्या सहीचा उत्पनाचा दाखला .
 • नॉन क्रिमिलरचा दाखला (उन्नत गटात मोडत नसल्याचा दाखला ) आवश्यक आहे.


Other Scholarshipराजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती खुल्या प्रवर्गासाठी


शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्ष/ द्वितीय वर्ष/ तृतीय वर्ष बी. ए., बी. काॅम. बी. एस् सी.प्रवेश घेताना राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्तीची सवलत घेण्यासाठी वरील वर्गात प्रवेश घेताना प्रवेश फाॅर्म सोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत.

 • विद्यार्थ्यांचा स्वत:चा जातीचा दाखला .
 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे डोमासाईल सर्टिफिकेट
 • प्रवेश पावती
 • www.mahadbt.gov.in या वेबसाईट वर फार्म भरणे.

सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती


ज्यांना बारावीत 70% गुण आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती फाॅर्म भरणे. वरील शिष्यवृत्तीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहे. या शिष्यवृत्तीची सर्व माहिती www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ मर्यादा 2,50,000/- पर्यंत.
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराॅक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे डोमासाईल सर्टिफिकेट
 • प्रवेश पावती
 • पासपोर्ट साईज फोटो

बी. डी. कामगार शिष्यवृत्ती


महाविद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक बी. डी. कामगार आहेत अशा विद्यार्थ्यांनी वरील शिष्यवृत्तीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहे. या शिष्यवृत्तीची सर्व माहिती व फाॅर्म www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ मर्यादा 2,50,000/- पर्यंत .
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराॅक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट
 • प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती

अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती


अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती करिता फाॅर्म भरणेबाबत


महाविद्यालयातील जे विद्यार्थी अल्पसंख्याक (मुस्लिम, ख्रिश्चन शीख पारशी व जैन) वर्गात आहेत अशा विद्यार्थ्यांना वरील शिष्यवृत्तीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहे. या शिष्यवृत्तीची सर्व माहिती व फाॅर्म www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३.
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराॅक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट
 • प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती
 • पासपोर्ट साईज फोटो

दिव्यांग शिष्यवृत्ती


महाविद्यालयातील जे विद्यार्थी दिव्यांग या वर्गात आहेत अशा विद्यार्थ्यांना वरील शिष्यवृत्तीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहे. या शिष्यवृत्तीची सर्व माहिती व फाॅर्म www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३.
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराॅक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट
 • प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती
 • पासपोर्ट साईज फोटो
 • दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र

एकलव्य शिष्यवृत्ती


महाविद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांनी पदवीउत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे व ज्या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमात (B. Com. 60% व B. Sc. 70%) गुण मिळाले आहेत अशा विद्यार्थ्यांना वरील शिष्यवृत्तीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहे. या शिष्यवृत्तीची सर्व माहिती व फाॅर्म www.dhepune.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ मर्यादा 2,50,000/- पर्यंत.
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराॅक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे डोमासाईल सर्टिफिकेट
 • प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती
 • पासपोर्ट साईज फोटो

आर्थिक दुर्बल घटक अर्थसहाय्य योजना.


महाविद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांना वरील सवलत घ्यायची आहे अशा विद्यार्थ्यांना वरील शिष्यवृत्तीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहे. या शिष्यवृत्तीची सर्व माहिती व फाॅर्म www.dhepune.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ मर्यादा 2,50,000/- पर्यंत.
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराॅक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे डोमासाईल सर्टिफिकेट
 • प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती
 • पासपोर्ट साईज फोटो
 • मागील वर्षी 65% गुण संपादित केलेले असावेत.
 • 75% उपस्थिती असणे आवश्यक आहे.
 • हमीपत्र

राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती


महाविद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांना वरील सवलत घ्यायची आहे अशा विद्यार्थ्यांना वरील शिष्यवृत्तीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहे. सदरची योजना फक्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू होणार आहे. या शिष्यवृत्तीची सर्व माहिती व फाॅर्म http://bcud.unipune.ac.in/scholarship/applicant/login. aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ मर्यादा 2,50,000/- पर्यंत.
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराॅक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे डोमासाईल सर्टिफिकेट
 • प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती
 • मागील वर्षी 60% गुण संपादित केलेले असावेत.
 • 75% उपस्थिती असणे आवश्यक आहे.
 • हमीपत्र

क्रांतीज्योती सावित्रीमाता फुले अर्थसहाय्य योजना.


महाविद्यालयातील फक्त विद्यार्थिनींसाठी वरील सवलत उपलब्ध आहे अशा विद्यार्थीनींनी वरील शिष्यवृत्तीसाठी खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.सदरची शिष्यवृत्ती ही पदवी व पदवयुत्तर काळात एकदाच घेता येते. या शिष्यवृत्तीची सर्व माहिती व फाॅर्म www.unipune.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ मर्यादा 2,50,000/- पर्यंत.
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराॅक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे डोमासाईल सर्टिफिकेट
 • प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती
 • मागील वर्षी 50% गुण संपादित केलेले असावेत.
 • 75% उपस्थिती असणे आवश्यक आहे.
 • हमीपत्र

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ गुणवंत विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना.


महाविद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांना वरील सवलत घ्यायची आहे अशा विद्यार्थ्यांनी वरील शिष्यवृत्तीसाठी खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.सदरची शिष्यवृत्ती ही पदवी व पदवयुत्तर काळात एकदाच घेता येते. या शिष्यवृत्तीची सर्व माहिती व फाॅर्म www.unipune.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 मर्यादा 2,50,000/- पर्यंत
 • आधारकार्ड (मोबाईल नंबर आधारकार्ड व बॅंकेला लिंक असणे गरजेचे आहे)
 • बॅंक पासबुक झेराॅक्स
 • मार्कलिस्ट
 • विद्यार्थ्याचे डोमासाईल सर्टिफिकेट
 • प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती
 • मागील वर्षी 70% गुण संपादित केलेले असावेत.
 • 75% उपस्थिती असणे आवश्यक आहे.

ATTACH LINK OF FORMS+91-20-24477335
Call us for details

425, Shukrawar Peth
Pune - 411002

© Shri Shivaji Maratha Society's S.B.B alias Appasaheb Jedhe Arts, Commerce & Science College (Maharashtra, India).

All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker