Shri Shivaji Maratha Society’s

Samaj Bhushan Baburao alias
Appasaheb Jedhe Arts, Commerce & Science College


QUESTION PAPER


2018-2019


B.A.
B.Com.


2017-2018


B.A.
B.Com.


2016-2017B.A.


B.Com.


Microbiology


BCS


2015-2016


B.A.

B.Com.

BCS

2014-2015


B.A.


B.Com.

2013-2014


B.A.

B.A.

COMPUTER FACULTY (B.C.A.)